Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Collecte coördinatoren werden bedankt

Geplaatst op 21 juni 2023

Jarenlang hebben collectanten voor het Rode Kruis gelopen met de collectebus.
Dit was altijd een hele organisatie.
Een afdeling was opgebouwd uit een collecte coördinator, een wijk coördinator, en heel veel collectanten.

Afgelopen jaar was het laatste jaar dat de collecte van het Rode Kruis er was.
In juni was er de collecteweek waarin de collectanten op pad gingen langs de deuren.
Maar voor die tijd was er al heel veel werk verzet door dealgemeen coördinator collecte,

de collecte coördinatoren en de wijk coördinatoren om te zorgen dat de collectebussen bij de collectanten kwamen.

De opbrengst in verhouding tot het werk dat er is aan de collecte is niet meer in verhouding.
Ook was er steeds minder animo bij de mensen bij wie werd aangebeld om te geven aan het Rode Kruis.

Dit had diverse oorzaken: mensen hebben geen contant geld meer in huis, er werd geld structureel overgemaakt,

of mensen durven gewoon de deur niet meer te openen voor een onbekend iemand.
Alle collectanten zijn bedankt met een cadeautje. Een ieder kreeg via de post bolletjes in de brievenbus waar bloemetjes uit moeten komen.
Vorige week zijn de collecte coördinatoren bedankt met een bloemetje.
Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken die zich voor de collecte van het Rode Kruis heeft ingezet.

Meest recente berichten