Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Coalitie Haarlem Ontmoet

Geplaatst op 04 januari 2020

Het eind van het Haarlemse Jaar van de Ontmoeting 2017 hebben welzijnsorganisaties Dock en Haarlem Effect, samen met het Rode Kruis Zuid-Kennemerland, het initiatief genomen tot oprichting van een lokale Coalitie Erbij. De Coalitie Haarlem Ontmoet wil de komende jaren, samen met gemeente, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, kerkelijke organisaties en bedrijfsleven, werken aan een actieve en vernieuwende aanpak van eenzaamheid. Dit doen wij door het delen van kennis – via training, themabijeenkomsten en de website www.haarlemontmoet.nl – en door het opzetten van vernieuwende projecten en samenwerkingsverbanden.

Activiteiten van de Coalitie worden aangestuurd vanuit een kerncoalitie bestaande uit Dock (penvoerder), Haarlem Effect, Rode Kruis Zuid-Kennemerland, GGD Kennemerland, Stem in de Stad en Bedrijf en Samenleving. De kerncoalitie wordt hierbij ondersteund door de Gemeente Haarlem. Informatie over de Coalitie is te verkrijgen via de website Haarlem Ontmoet of via het Rode Kruis Zuid-Kennemerland, supportkennemerland@redcross.nl of tel. 023-5411612.

Meest recente berichten