Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Word een Heldin

Geplaatst op 04 december 2021

Heldin is een cursus speciaal gericht op vrouwen. Om hen  in hun kracht te zetten, en te werken aan hun zelfvertrouwen en daadkracht. Daarnaast vergroten zij hun EHBO-kennis. In andere woorden: door ‘project Heldin‘ leren zij hulp te bieden, hulp te vragen, omgaan met lastige situaties (denk aan meningsverschillen) en reageren in noodsituaties, bijvoorbeeld bij een ongeluk met een kind.

Voor wie?

Heldin is gericht op vrouwen uit de regio Kennemerland die onzeker zijn (geworden) over hun eigen kunnen en zich graag verder willen ontwikkelen. Factoren die bij de deelnemers mee kunnen spelen zijn een laag zelfbeeld, onrustige financiële situatie, taalachterstand of weinig contacten buitenshuis.

Heldin worden!

De cursussen worden door vrouwelijke trainers en EHBO-instructrices gegeven. Voor een kleine bijdragen krijgen deelnemers voorlichting (1 uur), kennismakingsgesprek (30 minuten) en zes bijeenkomsten waar ze echt aan de slag gaan (elk 2,5 uur) .

In de cursus komen de volgende zaken aan bod:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • Durven hulp te vragen;
  • Op een effectieve manier communiceren met anderen (bijvoorbeeld wanneer de dokter je niet serieus neemt);
  • Eigen talenten ontdekken;
  • Voor jezelf opkomen in vervelende situaties, zoals het aangeven van grenzen en hoe je ruzies oplost.

Na de cursus krijgen de deelnemers een officieel EHBO- en Heldin-certificaat, een EHBO-pasje, en een handige EHBO-minigids.

Meer weten?

Meer weten over de cursus? Wil je met ons samenwerken en een cursus organiseren in jouw buurthuis, op jouw school of een andere locatie? Of wil je deelnemen? Neem dan contact op met Anja Posthuma de Boer (anjap@redcross.nl)

Meest recente berichten