Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Gastdocenten/workshopleider (vrijwilliger)

Locatie: Rode Kruis District Kennemerland, Nederland
Tijd: Flexibel inzetbaar
Type: Educatie en voorlichting
Solliciteer nu

Het Rode Kruis helpt mensen in nood, ver weg maar ook in de buurt. Maar liever nog leren we mensen om zelfredzaam te zijn zodat zij weten wat te doen in een noodsituatie. Daarnaast ziet het Rode Kruis het ook als haar taak om (jong) volwassenen voor te lichten op het gebied van humanitair oorlogsrecht.

Hiervoor bieden wij verschillende lesprogramma’s aan voor het onderwijs; variërend van gastlessen voor het basisonderwijs tot trainingen en gastcolleges voor het wetenschappelijk onderwijs en in buurthuizen. De lesprogramma’s bestaan uit online lesmateriaal waar docenten op school zelf mee aan de slag kunnen en uit gastlessen en workshops die door gastdocenten en workshopleiders van het Rode Kruis worden gegeven op aanvraag.

De gastlessen en workshops worden verzorgd door Rode Kruis vrijwilligers uit regionale educatieteams, mensen die ervoor zijn opgeleid om lessen uit de verschillende educatieprogramma’s te geven, o.a. EHBO, Humanitair Oorlogsrecht, Goed Voorbereid en Hero of Humanity.

Vind jij het leuk om onderwijsactiviteiten te verzorgen, heb je door de week wat tijd beschikbaar en draag je graag iets bij aan een maatschappelijke organisatie? Dan zoeken we jou! Voor het educatieteam in district Kennemerland zoekt het Rode Kruis: Gastdocenten/workshopleider (vrijwilliger).

In ons team is weer plaats voor gastdocenten die het leuk vinden om samen met andere vrijwilligers aan de slag te gaan. Het Rode Kruis heeft de volgende lesprogramma’s ontwikkeld:  

EHBO skills voor jou

Scholen kunnen zelf aan de slag met een digitaal EHBO programma. Daarnaast kunnen ze ons uitnodigen voor een Gastles. Jij gaat deze gastles samen met een andere vrijwilliger geven.

We gaan naar de school toe voor een EHBO-les. We behandelen onderdelen uit de EHBO praktijk. Denk aan informatie over het Rode Kruis, het belang van EHBO, de 4 stappen van EHBO, Hulp inschakelen (112 bellen), EHBO bij bewusteloosheid (stabiele zijligging), EHBO bij gevaarlijke situatie (Rautekgreep), EHBO bij bloeding (verband aanleggen), EHBO bij verstuiking (koelen en ondersteunen).

Tot slot in gesprek over: durf jij te helpen? Hiervoor heb je een uitgebreid EHBO diploma nodig en een training om de les te geven. Beide krijg je aangeboden als je bij het team hoort.

Pleisterrace

Naast de EHBO-les in de klas kunnen we ook op een speelse en laagdrempelige manier EHBO-kennis en vaardigheden overbrengen. Dit doen we door middel van een EHBO-spel, de Pleisterrace. Het is een educatief spel voor kinderen van 7 t/m 12 jaar onder begeleiding van een Rode Kruis-voorlichter (met EHBO achtergrond). Op een levensgroot speelzeil zijn de kinderen zelf de pionnen. Ze leggen een route af en onderweg komen ze van alles tegen: vragen en opdrachten over EHBO, een EHBO-post of het ziekenhuis waardoor ze een beurt moeten overslaan. Met de EHBO-opdrachten verdienen de teams pleisters. Welk team heeft de meeste pleisters verzameld? Zij winnen de Pleisterrace!

Humanitair Oorlogsrecht (HOR)

Het Rode Kruis is de grondlegger van het Humanitair Oorlogsrecht (HOR) en geeft lessen op scholen en verenigingen. Eén van de taken van het Rode Kruis is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis opdoen van dit recht.

Humanitair Oorlogsrecht (HOR) houdt zich bezig met het verspreiden van de regels die gelden tijdens gewapende conflicten en met pleitbezorging om nieuwe regels op te stellen of andere aan te passen. Humanitair oorlogsrecht beschermt personen die niet (of niet meer) deelnemen aan een gewapend conflict. Daarnaast bevat dit rechtsgebied regels die wapens en het gebruik ervan beperken. Het verspreiden van het oorlogsrecht is een taak die voortvloeit uit de Verdragen van Geneve. Kennis van de regels kan schendingen in de toekomst voorkomen. Dat geldt in oorlogstijd, maar ook wanneer er vrede is.

Workshop Goed voorbereid

Daarnaast kan je ook als voorlichter aan de slag rond het thema Goed Voorbereid. Hiermee richten wij ons op het veilig maken van onveilige woningen en het belang van goed voorbereid zijn op een noodsituatie. Om zoveel mogelijk mensen te helpen heeft het Rode Kruis een workshop ontwikkeld over het belang van goed voorbereid zijn. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van brand, inbraak en vallen. Cursisten worden zich bewust van risico’s in huis, krijgen tips en kunnen om raad vragen.

Positie in de organisatie

De Gastdocent maakt onderdeel uit van een regionaal educatie-team en onderhoudt contact met de regionale Educatie-coördinator.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Volgen van een training alvorens gastlessen te verzorgen
  • Verzorgen van minimaal 6 gastlessen per jaar
  • Kwartaalbijeenkomsten samen met het team

Competenties en vaardigheden

  • Je hebt affiniteit met het onderwijs
  • Je staat graag voor de klas of een groep
  • Je vindt het leuk een discussie in goede banen te leiden en mensen aan het denken te zetten over humanitaire vraagstukken
  • Je staat achter de grondbeginselen van het Rode Kruis

Meer informatie of aanmelden

Ben je enthousiast over deze vrijwilligersfunctie en wil je graag bijdragen aan het werk van het Rode Kruis in het algemeen en aan het Educatie-team in het bijzonder, stuur dan je motivatie en CV naar: tvm.noordwest@rodekruis.nl

Wil je eerst nog meer informatie over deze vrijwilligersfunctie, dan kun je contact opnemen met Maartje Appers, via m.appers@redcross.nl (regionale Educatie-coördinator).