Assistent administratie opleidingen

 

Rode Kruis, afdeling Leiden e.o.

Het Rode Kruis Leiden e.o. is actief op diverse gebieden. We bieden verschillende vormen van hulp aan mensen in kwetsbare situaties. Denk hierbij aan onze vrijwilligers die met name eerste hulp verlenen tijdens (grote) evenementen. Bij een ramp schakelen we in samenwerking met de hulpdiensten direct hulpverleners in om opvang en verzorging te bieden. Naast noodhulp en hulp bij evenementen geven onze vrijwilligers EHBO cursussen voor verstandelijk gehandicapten en bieden we cursussen om mensen zelfredzamer te maken in geval van nood. In Leiden zijn we vooral actief op de grotere evenementen. Denk hierbij aan de Lakenfeesten, 3 Oktober, maar ook Leiden Marathon.

Om al onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren hebben wij vrijwilligers nodig. Daarom zijn we op zoek naar een

ASSISTENT ADMINISTRATIE OPLEIDINGEN

Wat ga je doen?

Jij gaat ervoor zorgen dat de EHBO cursussen soepel verlopen. Een soepel verloop begint vaak bij een goede voorbereiding en daar komt het nodige administratieve werk bij kijken. En net als je denkt dat alle administratie is gedaan, komt er ook bij de afwikkeling van trainingen en opleiding de nodige administratie kijken. Ben jij onze administratieve held?

  • Regelen, uitnodigen en inschrijvingen en administratie van externe open-inschrijving EHBO-cursussen en incompanies. Openbare opleidingen twee keer per jaar en incompany workshops op aanvraag.
  • Pasjes Oranje Kruis gediplomeerden opsturen naar geslaagden.
  • Voortgangsproces aanmelding nieuwe vrijwilligers bewaken (gesprekken worden gevoerd en overeenkomsten afgesloten met nieuwe vrijwilligers door de coördinator opleidingen en de coördinator evenementenhulp).
  • Controleren en zo nodig aanvullen EHBO lesmateriaal (vgl. EHBO tassen) voor de lesavonden. Overzichten van de vereiste materialen zijn al gemaakt.

 

Het Rode Kruis Leiden e.o. biedt:

  • Een omgeving waarin je jouw kennis en kunde in de praktijk kunt brengen en deze verder kunt ontwikkelen. Ons team bestaat uit ervaren on- en offline professionals.
  • Een reis- en onkostenvergoeding voor gemaakte kosten
  • Een vrijwilligersverzekering tijdens je werkzaamheden voor het Rode Kruis.

 

Lijkt het je leuk om ons enthousiaste communicatieteam te versterken? We horen graag van je! Stuur een email naar coördinator opleidingen via opleidingen@rodekruisleiden.nl voor meer informatie. Direct solliciteren? Sollicitaties ontvangen we graag op werving@rodekruisleiden.nl