Midden- en West-Brabant
Word vrijwilliger Doneer

Groot aantal mensen in voedselnood meldt zich bij Rode Kruis 

Geplaatst op 29 november 2022

Rode Kruis opent gironummer 881 om hulp te verlenen in Nederland én daarbuiten

 

Het Rode Kruis krijgt de afgelopen weken steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten. De afgelopen twee weken meldden zich tientallen mensen bij het Rode Kruis omdat zij momenteel geen voedsel meer kunnen betalen. Omdat de schaamte rondom voedselnood groot is, verwacht het Rode Kruis dat nog meer mensen in nood zijn. De hulporganisatie moet meer hulp verlenen om te zorgen dat mensen zich kunnen voorzien in hun basislevensbehoeften, zowel in Nederland als daarbuiten. De hulporganisatie heeft daar geld voor nodig en opent daarom giro 881.

 

Sinds de coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten ziet het Rode Kruis dat mensen vaker hulp nodig hebben. De eerste levensbehoeften (voedsel, water en onderdak) zijn voor duizenden mensen niet meer vanzelfsprekend. Sinds het Rode Kruis de hulpverlening op het gebied van voedsel heeft uitgebreid naar meerdere provincies, zijn de zorgen nog verder toegenomen. Voedselnood neemt in Nederland toe. In totaal kwamen er tientallen nieuwe hulpvragen binnen. De telefoon van de helpdesk van het Rode Kruis stond roodgloeiend.  

Berichten als ”ik houd nog maar 50 euro over voor eten voor een gezin van vijf” of “ik eet niet zodat m’n kinderen dat wel kunnen,” zijn voor het Rode Kruis niet nieuw meer. Nog een voorbeeld: “mijn uitkering is te hoog voor reguliere hulpverlening, maar door hoge ziektekosten houd ik geen geld meer over voor eten voor mijzelf en mijn dochter.” Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen hoort te maken over eten, maar dit is wel de realiteit.  

Wereldwijde nood 
Niet alleen in Nederland neemt voedselnood toe. Het Rode Kruis merkt dat de situatie in Nederland en wereldwijd verslechtert. Wereldwijd blijft het aantal humanitaire crises toenemen. Meer mensen dan ooit zijn op de vlucht. Ook in landen zoals onder andere Pakistan en Oekraïne is de vraag om hulp groot. De overstromingen in Pakistan van afgelopen zomer hebben 33 miljoen mensen geraakt. In Oekraïne maken duizenden mensen zich op voor een koude winter zonder elektriciteit en levensmiddelen. Het Rode Kruis moet dus in Nederland én wereldwijd steeds meer humanitaire hulp verlenen. Op vele plekken in de wereld zijn boodschappenkaarten, mobiele klinieken, waterzuiveringsinstallaties en hulpverleners nodig zodat gezinnen door deze tijd heen komen. 

Het Rode Kruis heeft momenteel niet genoeg geld om iedereen te helpen, maar wil niet kiezen. De mensen in de grootste nood, in Nederland en daarbuiten, wil de organisatie helpen met de broodnodige hulp. De hulporganisatie haalt daarom geld op voor mensen in nood in Nederland én daarbuiten.  
 
De hulporganisatie hoopt de hulpverlening zo snel mogelijk uit te breiden, zodat mensen de hulp krijgen die nodig is.

Doneren kan via Giro 881, het rekeningnummer NL33 INGB 0000 0008 81 of via www.rodekruis.nl.   

Meest recente berichten