Word vrijwilliger Doneer

From Waste to Work – Startup Solutions for Sint Maarten

Vooruitgang: Closed
Budget: € 207400
Looptijd: 2017-12-31 - 2018-12-30

Why?

Dit project brengt wederopbouw, duurzaamheid en werkgelegenheid samen. De rode draad hierin is het aanpakken van het afval ontstaan door de orkaan en hulpverlening, zodat dit niet langer alleen een probleem is, maar duurzame impact en werkgelegenheid oplevert voor de inwoners van Sint Maarten. Gezien de noodzaak om de economie van Sint Maarten zo snel mogelijk te kickstarten en de wens dit op een duurzame en innovatieve manier te doen, wil het Rode Kruis namens Startup Solutions in de ‘early recovery fase’ daarom starten met het project ‘Van Waste naar Werk’.

Het hoofddoel van dit project is een ecosysteem te creëren waarin ondernemerschap en innovatie ontstaat, en waarmee tegelijkertijd de circulaire economie en werkgelegenheid op Sint Maarten gestimuleerd wordt. Hierbij zorgen we ervoor dat de wederopbouw van Sint Maarten kan steunen op de innovatiekracht van startups.

Het creëren van het benodigde klimaat voor innovatie en draagvlak voor een circulaire economie vergt tijd. Ook het begeleiden van startende ondernemers is tijdsintensief. Door nu reeds te starten met het creëren van een makerspace en andere randvoorwaarden voor een innovatief ecosysteem, vergroot dit de kans dat innovatieve oplossingen integraal onderdeel zullen uitmaken van de wederopbouw van Sint Maarten en een bijdrage kunnen leveren aan ‘building back better/ safer’. Woensdag 6 september 2017. Orkaan Irma trekt over het Caribisch gebied. Sint-Maarten krijgt de volle laag. 4 mensen komen om en 91% van de gebouwen op het eiland raakt beschadigd. De ontreddering is groot en sommige bewoners van het eiland zijn alles kwijt en hebben schoon drinkwater, voedsel en onderdak nodig. In de eerste twee maanden krijgen de slachtoffers dan ook water, eten en dekzeilen om zichzelf en hun spullen te beschermen tegen de elementen.

Na de fase van eerste noodhulp is het nu tijd om aan wederopbouw te beginnen. Zo krijgen ruim 4000 schoolkinderen ontbijt en lunch zodat hun ouders kunnen werken of hun huis kunnen repareren. Ook is een nieuw programma gestart waarbij met tegoedbonnen kwetsbare families bij de bouwmarkt gereedschap en bouwmaterialen kunnen kopen. Zo kunnen bewoners zelf kiezen wat ze het hardst nodig hebben en krijgt de lokale economie een extra impuls.

Orkaan Irma heeft tot een enorme hoeveelheid extra afval geleid. Dit vuilnis ligt niet alleen op (tijdelijke) afvalhopen maar vinden we ook in de wijken en de natuur. Dit heeft een grote impact op het milieu, de volksgezondheid en het moraal van de bewoners. Het herinnert dagelijks aan de verwoesting van de orkaan en geven het gevoel dat het lang zal duren voordat Sint Maarten de gevolgen van de orkaan te boven is. Naast het reeds bestaande afval, komt er de aankomende maanden veel nieuw afval bij door sloop, het herstel van huizen en andere bouwprojecten. Denk alleen al aan het vervangen van het tijdelijke dekzeil dat op de daken ligt.

Zowel vanuit het perspectief van duurzaamheid als vanuit de noodzaak de wederopbouw een kickstart te geven, is het van belang afval te zien als een kans in plaats van een probleem. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat ‘afval niet bestaat’. Afval heeft waarde en ook voor de toekomst van het toerisme op Sint Maarten is een circulaire economie van belang. Het omzetten van afval naar producten van waarde vereist echter innovatiekracht, expertise en capaciteit.
Sint Maarten

What?

In de early recovery fase zijn twee doelen van groot belang; Het kunnen voorzien in basale behoeften zoals inkomen en het zo snel mogelijk kunnen herstarten van de lokale (circulaire) economie. Voor dat laatste zijn sectoren als de bouw, logistiek en het toerisme essentieel. Het project dat het consortium Startup Solutions (met als hoofdaanvrager Rode Kruis) voorstelt in de early recovery fase is gericht op het ontstaan van een ecosysteem waarin startups en innovatie een belangrijke rol kunnen spelen in de wederopbouw en bijdragen aan vergroening en werkgelegenheid.

Dit project bestaat uit twee deelprojecten (outcomes):

1. Inrichten van een Makerspace
Dit is een fysieke locatie waarin een broed- en bouwplaats wordt gevestigd waar de volgende activiteiten zullen plaatsvinden:
• Inzamelen en scheiden van kwalitatief goed sloopmateriaal en andere materialen vanuit de bestaande afvalstroom
• Een bouwmarkt voor gerecycled bouwmateriaal, waar workshops op het terrein van bouw worden gegeven (eventueel te koppelen aan voucherprogramma Rode Kruis)
• Een werkplaats waar nieuwe bedrijfjes hun producten kunnen ontwikkelen (zoals het maken van producten op basis van gebruikte dekzeilen van het Rode Kruis), ook gericht op betere en veiligere woningen (zoals het fabriceren van hurricane shutters uit gebruikt plastic of metaal)
• Een ontmoetingsplaats waar reeds bestaande startups, mentoren en andere organisaties (zoals Qredits) training en workshops geven aan lokale ondernemers
• Er wordt een plek ingericht waar de startupinitiatieven van Startup Solutions een plek krijgen en kunnen worden toegelicht voor partijen als hotels etc.
• Werkplekken voor startende ondernemers

2. Werkgelegenheid op het terrein van waste door Nederlandse startups
Op de challenge tijdens StartupFest op 27 september 2017, georganiseerd door Startup Delta, hebben diverse startups op het terrein van circulaire economie hun innovatieve oplossing al ingebracht. Hun voorstellen zijn als bijlage bijgevoegd en beslaan onder meer de volgende terreinen:
• Oplossingen voor het delen, hergebruik en/ of recycling van bouwmaterialen en gereedschap, inclusief workshops (meubelmaken, raamvergrendeling, etc.)
• Toepassingen voor waardeloos geworden materiaal (bijvoorbeeld toeristische producten van dekzeil)
• Omzetten van plastic afval in bouwmateriaal
• Omzetten van afvalwater in drinkwater (testfase)
• Benutten van afvalstromen voor het verbouwen van voedsel

Who?

Om de wederopbouw verder te versnellen hebben in oktober diverse partijen (StartupDelta, het Rode Kruis, de Dutch Coalition for Humanitarion Innovation, Open House, InnoFest, Impact City en de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hun krachten gebundeld in het initiatief ‘Startup Solutions for Sint Maarten’.

Type ramp: Reconstruction relief and rehabilitation Recovery Storm
Donateur: The Netherlands Red Cross, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitvoerende partners: Open House Foundation (Stichting Open House)

Steun ons, zodat we ze kunnen blijven steunen

Doneer nu