Noord- en Midden-Limburg
Word vrijwilliger Doneer

Heldin 

Geplaatst op 24 april 2023

Doel van de cursus

Deelnemers leren in een veilige omgeving hoe ze de regie kunnen nemen in een noodsituatie, het verhogen van het zelfvertrouwen en daadkracht. Leren van EHBO basisvaardigheden en het bijbehorende certificaat. Deelnemers die de hele cursus hebben bijgewoond ontvangen buiten een EHBO certificaat ook een Heldin certificaat. 


Doelgroep

Heldin richt zich op vrouwen die met meer zelfvertrouwen willen handelen als zich een nieuwe of noodsituatie voordoet. Kenmerken van potentiële deelneemsters zijn:

 • ontbreken van een geschikt sociaal netwerk; 
 • laaggeletterdheid;
 • laagopgeleid;
 • werkloosheid;
 • laag inkomensniveau;
 • laag zelfbeeld;
 • verminderde gezondheid (psychisch/lichamelijk);
 • moeizame aansluiting en geen hulp durven vragen;
 • instabiele thuissituatie.

De hierboven genoemde factoren leiden tot een beperkte handelingsgerichtheid en verminderd risicobewustzijn in tijden van nood. Dit komt onder andere door een gebrek aan: (toegang tot) goede informatie, zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit, en kennis om te handelen. Daarnaast kunnen angst, paniek, stress en discriminatie een rol spelen. Deze beperkte handelingsgerichtheid en het verminderde risicobewustzijn kunnen leiden tot een onveilige thuissituatie en onnodige slachtoffers.

In de cursus 

Worden op een laagdrempelige manier onderwerpen behandeld zoals omgaan met belemmerende gedachten, effectief communiceren, grenzen stellen en hulp durven vragen. Deze onderwerpen worden gecombineerd met een EHBO-snelcursus. Per groep kunnen 10-12 deelnemers zich aanmelden.

Opbouw:

 • Intake gesprekken
 • Les 1: Omgaan met stress, belemmerende gedachten
 • Les 2: EHBO- Deel 1
 • Les 3: Grenzen stellen, effectief communiceren
 • Les 4: EHBO- Deel 2
 • Les 5: Omgaan met weerstand
 • Les 6: Reanimatie (4 uur)
 • Les 7: Goed voorbereid op noodsituaties, Talenten herkennen
 • Afrondende gesprekken met alle deelnemers
  Reflectie & waar nodig hulp bij het vinden van een nieuwe cursus, vrijwilligerswerk of net waar zij behoefte aan hebben

Na de cursus

Wat we zien is dat deelnemers heel graag willen leren. Het krijgen van een EHBO certificaat motiveert hen enorm en er worden veel vragen gesteld op het gebied van kinder-EHBO. Ook geven veel cursisten aan verder te willen leren of vrijwilligerswerk te willen gaan doen in de zorg bijvoorbeeld.

Meest recente berichten

Noodhulpteam

8 april 2020

Net als ieder district heeft ook ons district een noodhulpteam dat door de veiligheidsregio ingezet ...

Lees meer