Noord-Holland Noord
Word vrijwilliger Doneer

Vijf (A) Intelligente vragen aan een beroepskracht

Geplaatst op 05 juni 2024

In deze rubriek maken we kennis met een beroepskracht van het Rode Kruis. We stellen hem of haar zeven vragen. Die zijn verzonnen door ChatGPT (AI), met de opdracht: verzin zeven originele, verrassende en niet voor de hand liggende vragen.
We maken deze keer kennis met: Anne-Marie Meijer, Coördinator Communicatie

Anne-Marie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Rode Kruis in het district Noord Holland Noord. Ze werkt in deze functie sinds 2022. ‘Ik werk voor het Rode Kruis op maandag en dinsdag en heb daarnaast een eigen praktijk waarin ik mensen met stressklachten of een burn-out begeleid.’ In haar functie werkt ze prettig samen met andere districten, bijvoorbeeld met Amsterdam en Kennemerland. ‘Het is soms prettig om even te overleggen, je leert van elkaar en het inspireert ook’
Zeven Intelligente vragen voor Anne-Marie:

In welk opzicht heeft communicatie een cruciale rol gespeeld in het coördineren van hulpacties bij het Rode Kruis, vooral tijdens onvoorziene gebeurtenissen?
‘Ik ben niet direct berokken bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens inzetten en andere activiteiten in het veld. Als deze zich voordoen, vangen communicatie collega’s van de persdienst van het Rode Kruis verenigingskantoor deze op.
Een kort verslag van een evenement met wat foto’s en een mooie quote erbij, dat is mijn link met de directe praktijk. Het is mooi om te laten weten wat we doen, het motiveert en houdt onze vrijwilligers betrokken’. Anne-Marie vertelt dat ze vorig jaar een mooi artikel heeft geschreven over een pilot project in ons district voor kinderen in de basisschoolleeftijd, die door armoede vaak zonder ontbijt naar school gaan. De ouders van deze kinderen krijgen ontbijttassen van het Rode Kruis Noord-Holland Noord met allerlei voedzame levensmiddelen voor hun kinderen.

Kun je ons een voorbeeld geven van een uitdagende communicatiesituatie waarbij je betrokken was en hoe je daarmee om bent gegaan?
‘Soms moeten er dingen ineens geregeld worden, we hebben budget om wat op poten te zetten. En dan wel op heel korte termijn. Dat is uitdagend en ook erg leuk om te doen. Afgelopen zomer bijvoorbeeld, we moesten binnen twee maanden mensen werven voor een pilot zorgondersteuning. Dat is dan even aanpakken. En het is gelukt, we hebben het aantal mensen dat we wilden hebben. Dan heb je direct resultaat, dat is mooi en dankbaar werk.’

Met social media en digitale platforms is communicatie dynamischer dan ooit. Hoe benut het Rode Kruis deze communicatiemiddelen om vrijwilligers te betrekken en het publiek te informeren?
‘We zitten op LinkedIn, Facebook, Instagram. En die gebruiken we heel breed: verhalen over een inzet bijvoorbeeld, een filmpje dat we willen laten zien, of we zetten de kanalen in om een vacature te posten. Het is zo dat we nu een vrij generieke boodschap brengen, gericht op iedereen. We willen naar communicatie die is afgestemd op de verschillende doelgroepen. Dat staat voor 2024 zeker op het programma’

Hoe worden communicatiestrategieën afgestemd op de diverse doelgroepen binnen de organisatie, inclusief vrijwilligers en externe belanghebbenden?
‘Ik was je voor met je vraag’ zegt Anne-Marie, ze lacht. ‘We willen inderdaad onderscheid gaan maken in doelgroepen en onze communicatie daarop afstemmen. Man of vrouw, leeftijd, of waar ze wonen. We willen laten weten dat het Rode Kruis breder is dan de EHBO-inzet, dat we bijvoorbeeld ook voedselhulp verlenen, trainingen geven en asielzoekers opvangen. Dat zeg ik overigens met alle respect voor de EHBO-inzet.’ Op mijn vraag of ze wel eens reacties ontvangt, zegt ze: ‘een enkele keer, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsborrel. Dat we het prima hebben gedaan. En dat is fijn om te horen.’

Welke rol speel communicatie bij het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking tussen vrijwilligers binnen het Rode Kruis?
‘Communicatie speelt daarin een faciliterende rol. Het team vrijwilligersmanagement (TVM) houdt zich primair met de vrijwilligers bezig, met het werven en opleiden van vrijwilligers, en ook om onze waardering aan de vrijwilligers laten zien door bijvoorbeeld een nieuwsjaarborrel of een verjaardagskaart. Communicatie ondersteunt hierin.

Wat inspireert jou persoonlijk om als communicatiecoördinator bij het Rode Kruis te werken, en hoe breng je jouw passie over op anderen?
‘Ik heb een communicatieachtergrond en heb jaren in het bedrijfsleven gewerkt in diverse communicatierollen. Ik ben me op een gegeven moment af gaan vragen waar het over ging wat ik deed en welke waarde welke waarde mijn werk toevoegde aan de wereld. Ik miste daarin inhoud. Die zingeving vind ik wel bij Rode Kruis, het is mooi om daar onderdeel van te zijn.’

Hoe combineer je jouw rol als coördinator communicatie met je persoonlijke leven? Zijn er specifieke lessen die je hebt geleerd?
‘Communicatie zit in alles wat je doet: in gesprekken met collega’s, in de mails die je verstuurt, in de manier waarop je reageert. Authenticiteit vind ik daarin heel belangrijk, dat het Rode Kruis trouw is aan zichzelf en doet wat het belooft. Dat wat we zeggen ook in de praktijk wordt herkend door vrijwilligers, hulpvragers, onze samenwerkingspartners en het publiek. Die authenticiteit van het merk Rode Kruis – we staan voor je klaar in tijden van nood – is essentieel in de communicatie. In de zestien uur die ik voor Rode Kruis werk wil ik de dingen doen die een echte bijdrage leveren.’

We maakten kennis met Anne-Marie Meijer, Coördinator Communicatie. En we legden haar zeven Intelligente vragen voor. Dankjewel voor het gesprek, Anne-Marie.

Meest recente berichten