Noord-Holland Noord
Word vrijwilliger Doneer

Mentale Eerste Hulpverleners Vluchtelingenopvang (vrijwillig) 

Locatie: Petten, Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Hulp aan vluchtelingen
Solliciteer nu

  

 

Zie en hoor jij de ander zonder oordeel, zonder belang?  

Vaak ervaren bewoners van opvanglocaties in Nederland stress door uiteenlopende factoren. Denk aan: onzekerheid en leefomstandigheden in de opvang, zorgen over familie, ervaringen in het land van herkomst, migratiereis en onzekerheid over de toekomst. 

Het Rode Kruis in district Noord-Holland Noord wil basis psychosociale ondersteuning bieden aan bewoners van opvanglocaties van vluchtelingen. De inzet van de Mentale Eerste Hulpverleners is erop gericht om enerzijds bij bewoners acute stress te verminderen en anderzijds veerkracht (mentale weerbaarheid) te versterken. 

Wat ga je doen? 

Tijdens een dienst, die 4 uur duurt, ben je samen met een andere vrijwilliger aanwezig op een van de opvanglocaties. Je gaat een-op-een in gesprek met bewoners van de opvanglocaties met het doel de acute stress bij bewoners te verlagen en hun veerkracht te verhogen. Een luisterend oor en het echte gesprek van mens tot mens staat centraal, zodat de bewoners hun hart kunnen luchten en het gevoel krijgen écht gezien en gehoord te worden door jou. Waar nodig gaat de bewoner samen met jou op zoek naar wat hij of zij zelf kan doen om zijn of haar situatie te verbeteren. 

Plaats in de organisatie: 

Je maakt als vrijwilliger MEH  onderdeel uit van het district. De coördinator hulpverlening ontfermt zich over jou, zodat je je goed thuis gaat voelen bij het Rode Kruis. Tijdens jouw werkuren is de coördinator hulpverlening je aanspreekpunt. Natuurlijk doe je dit niet alleen. Je maakt deel uit van een team. Samen met andere vrijwilligers vorm je de activiteit MEH om de vluchtelingen in Noord-Holland Noord mentaal te ondersteunen. 

Wat brengt dit vrijwilligerswerk jou?

 • Veel voldoening omdat jij echt een bijdrage levert aan de vluchtelingenopvang in ons district. Jouw werk is maatschappelijk van belang en zinvol. 
 • Een kans om je coachende kwaliteiten verder te ontwikkelen. 
 • Een fijn team, waarin je samenwerkt met collega’s in de vluchtelingenopvang. 
 • Regelmatige intervisiebijeenkomsten om te delen met en leren van collega’s. 
 • Je krijgt digitaal onderwijs over het bieden van mentale eerste hulp en leert over migratie en wat het betekent om als mens ongedocumenteerd te zijn in Nederland. 
 • Je doet mee aan een trainingsdag voor Mentale Eerst Hulp in de noodopvang. 
 • Je krijgt ruimte om je als vrijwilliger door opleidingen en trainingen verder te ontwikkelen. 
 • Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst, waardoor jouw reiskosten en onkosten worden vergoed en je verzekerd bent tijdens je werkzaamheden. 

Wie ben jij?

Het Rode Kruis laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.    

 • Je benadert ieder mens gelijkwaardig met een open, neutrale houding. Je hebt geen oordeel of belang. 
 • Je bent meelevend en op afstand betrokken, waarin je je professionele grenzen stelt. 
 • Je maakt soepel contact, stelt de ander op zijn gemak en bent sociaal vaardig. 
 • Je werkt zelfstandig, bent flexibel en proactief. 
 • Je spreekt Engels op basisniveau B1; Arabisch, Frans, Russisch of een andere taal is een pré. 
 • Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk in een interculturele context. 
 • Je kunt 1x per 2 weken op zaterdag. 
 • Enthousiasme en betrokkenheid bij de vrijwilligers en het Rode Kruis. 
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen; de kosten worden vergoed. 
 • Je bent bereid enkele e-modules te volgen om kennis te maken met het Rode Kruis. 
 • Je onderschrijft de gedragscode en de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit. 

Heb je interesse?

Wil jij je kwaliteiten inzetten voor het Rode Kruis? Meld je aan via: tvm.noordwest@rodekruis.nl.  

Vragen over dit vrijwillige werk kan je stellen aan de coördinator hulpverlening, Jeannette Kersten via telefoonnummer 06-18965112. 

Het Rode Kruis 

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. 

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan veertienduizend vrijwilligers, onder andere van Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp. Wij zijn dé verbinder op het gebied van zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.