Noord-Holland Noord
Word vrijwilliger Doneer

Mentale Eerstehulpverleners voor Vluchtelingenopvang (vrijwillig)

Geplaatst op 28 februari 2023
Locatie: Noord-Holland, Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Eerstehulpverlener, Hulp aan vluchtelingen
Solliciteer nu

Het Rode Kruis in district Noord-Holland is op zoek naar Mentale Eerstehulpverleners voor Vluchtelingenopvang (vrijwillig).

Zie en hoor jij de ander zonder oordeel, zonder belang?

Vaak ervaren bewoners van vluchtelingenopvanglocaties in Nederland stress door uiteenlopende factoren. Denk aan: onzekerheid en leefomstandigheden in de opvang, zorgen over familie, ervaringen in het land van herkomst, migratiereis en onzekerheid over de toekomst.

Het Rode Kruis in district Noord-Holland Noord wil daarom basis psychosociale ondersteuning bieden aan bewoners van de vluchtelingenopvang locaties van vluchtelingen in: Purmerend, Zaanstad, Enkhuizen en Petten.

De inzet van de Mentale Eerste Hulpverleners is erop gericht om enerzijds bij bewoners acute stress te verminderen en anderzijds veerkracht (mentale weerbaarheid) te versterken.

Wat ga je doen?

Tijdens een dienst, die 4 uur duurt, ben je samen met een andere vrijwilliger aanwezig op een van de opvanglocaties. Je gaat een-op-een in gesprek met bewoners van de opvanglocaties met het doel de acute stress bij bewoners te verlagen en hun veerkracht te verhogen. Een luisterend oor en het echte gesprek van mens tot mens staat hierbij centraal, zodat de bewoners hun hart kunnen luchten en het gevoel krijgen écht gezien en gehoord te worden door jou. Waar nodig gaat de bewoner samen met jou op zoek naar wat hij of zij zelf kan doen om zijn of haar situatie te verbeteren.

Plaats in de organisatie:

Je maakt als vrijwilliger Mentale Eerstehulpverlener + onderdeel uit van het district. Waarbij de coördinator hulpverlening zich over jou ontfermt, zodat je je goed thuis gaat voelen bij het Rode Kruis. Tijdens jouw werkuren is de coördinator hulpverlening je aanspreekpunt. Natuurlijk doe je dit niet alleen. Je maakt bovenal deel uit van een team. Samen met andere vrijwilligers vorm je de activiteit Mentale Eerstehulpverlener + om de vluchtelingen in Noord-Holland Noord derhalve mentaal te ondersteunen.

Wat brengt dit vrijwilligerswerk jou?

· Veel voldoening omdat jij echt een bijdrage levert aan de vluchtelingenopvang in ons district. Jouw werk is maatschappelijk van belang en zinvol.

· Bovendien een kans om je coachende kwaliteiten verder te ontwikkelen;

· Uiteraard een fijn team, waarin je samenwerkt met collega’s in de vluchtelingenopvang;

· Daarnaast regelmatige intervisiebijeenkomsten om te delen met en leren van collega’s;

· Ook krijg je digitaal onderwijs over het bieden van mentale eerste hulp en leert over migratie en wat het betekent om als mens ongedocumenteerd te zijn in Nederland;

· Tevens doe je mee aan een trainingsdag voor Mentale Eerst Hulp in de noodopvang;

· Je krijgt ruimte om je als vrijwilliger door opleidingen en trainingen verder te ontwikkelen;

· En je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst, waardoor jouw reiskosten en onkosten worden vergoed en je verzekerd bent tijdens je werkzaamheden.

Wie ben jij?

Het Rode Kruis laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

· Je benadert ieder mens gelijkwaardig met een open, neutrale houding. En je hebt geen oordeel of belang;

· Uiteraard ben je meelevend en op afstand betrokken, waarin je je professionele grenzen stelt;

· Daarnaast maak je soepel contact, stel je de ander op zijn gemak en ben je sociaal vaardig;

· Ook werk je zelfstandig, ben je flexibel en proactief;

· Je spreekt Engels op basisniveau B1; Arabisch, Frans, Russisch of een andere taal is een pré;

· Tevens heb je ervaring met vrijwilligerswerk in een interculturele context;

· 1x per 2 weken werk je op zaterdag;

· Enthousiasme en betrokkenheid bij de vrijwilligers en het Rode Kruis;

· Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen; de kosten worden vergoed;

· En je bent bereid enkele e-modules te volgen om kennis te maken met het Rode Kruis;

· Je onderschrijft de gedragscode en de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit.

Heb je interesse?

· Wil jij je kwaliteiten inzetten voor het Rode Kruis? Meld je aan via: tvm.noordwest@rodekruis.nl

· Vragen over dit vrijwillige werk kan je stellen aan de coördinator hulpverlening, Jeannette Kersten via telefoonnummer 06-18965112

Solliciteer nu

Jeannette Kersten via 06-18965112