Directie

De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van Gijs de Vries.

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 28.000 vrijwilligers, 500.000 leden en donateurs, 38.000 Ready2Helpers en meer dan 400 beroepskrachten. Daarmee is het een grote organisatie met een eenhoofdige directie. De directeur stuurt zes leden van het managementteam aan die verantwoordelijk zijn voor:

  • Vrijwilligersmanagement en nationale hulp
  • Internationale hulp
  • Communicatie
  • Marktontwikkeling en fondsenwerving
  • Financiën en overige bedrijfsvoering (inclusief ICT)
  • Personeel en organisatie

Verantwoording

De directeur legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur.

Meer weten over het salaris van de directeur?

Meer weten over beloningen en/of vergoedingen van bestuur en werknemers?

Het Nederlandse Rode Kruis heeft sinds 2006 een eigen cao die wordt afgesloten met vakbond Abvakabo FNV. Ten aanzien van de beloning van medewerkers is het volgende opgenomen: Uitgangspunt voor het bepalen van het functieschaalsalaris is de functie. Hiertoe zijn alle functies geordend tot een aantal groepen, functiegroepen genaamd. Elke functiegroep bevat een aantal functies die ongeveer gelijkwaardig zijn. De zwaarte van een functie wordt bepaald met behulp van een functiebeschrijving en met behulp van een systeem van functiewaardering (ORBA). Voor elke functiegroep geldt een bepaalde salarisschaal met een minimum en maximum. Deze salarisschalen maken deel uit van deze CAO.