Jaarverslag Rode Kruis 2018

Jaarverslag Rode Kruis: van Petitie Jemen tot zero-tolerance

Het jaarverslag 2018 van het Nederlandse Rode Kruis zag het licht. Het afgelopen jaar gebeurde er veel. Niet alleen qua noodhulp, maar ook binnen de organisatie.

Zo vroeg de afronding van het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de Dam tot Damloop in 2016, waarbij een jonge hardloopster overleed, onze terechte aandacht. Het onderzoek over de toedracht en de lessen die we uit dit vreselijk incident moeten leren, leidt tot de lancering van  het actieplan ‘veilig sporten, veilig deelnemen, veilig feesten’. Hiermee zetten we onze organisatie op scherp en zorgen we ervoor dat de evenementenhulpverlening in Nederland blijft meegroeien met de ontwikkelingen in de evenementensector.

Ervaring inzetten

We benoemen in het actieplan vijf maatregelen voor betere hulpverlening. Belangrijkste conclusie: we moeten onze meest ervaren mensen inzetten op de plekken waar hulp het meest complex kan zijn. Verder moeten we onze mensen beter briefen over de specifieke risico’s van het evenement waar ze zijn.

Humanitair oorlogsrecht

Het humanitair oorlogsrecht probeert de schadelijke gevolgen van gewapende conflicten te beperken. Als Rode Kruis zijn wij de hoeder van het Humanitair Oorlogsrecht en dragen ook in Nederland actief de regels uit ter bescherming van burgers. Ook in de pleitbezorging rondom oorlogsrecht-thema’s waren we in 2018 actief.

Jemen

Zo starten we begin van het jaar een Petitie Jemen, waarin we de politiek oproepen om zich hard te blijven maken voor verbetering van de situatie in Jemen en tegen wapenleveringen aan strijdende partijen. 44.989 Nederlanders zetten hun handtekening onder de petitie, die we aanbieden aan Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking neemt de door bijna 50.000 mensen ondertekende Petitie Jemen in ontvangst. 

Transitie sociale hulp

Het Rode Kruis biedt hulp bij noodsituaties. Om onze ambities waar te maken, moeten we meer focus aanbrengen in ons werk. In 2010 besloot de ledenraad dat we ons vanaf 1 januari 2020 enkel nog richten op hulpverlening in noodsituaties en de preventie van nood. Hiermee vervallen de sociale hulp activiteiten.

Meeverhuizen

In de zomer van 2018 evalueren alle districten en afdelingen van het Rode Kruis of de activiteiten die ze aanbieden, passen in de strategie. Waar dit niet het geval is, zoeken ze naar andere organisaties om de activiteiten aan over te dragen. Vaak verhuizen de betrokken vrijwilligers mee, wat natuurlijk goed is voor de continuïteit van de activiteiten. Alleen als dat niet anders kan, stoppen die activiteiten. Vanwege deze transitie, moet het Rode Kruis helaas afscheid nemen van veel gewaardeerde vrijwilligers.

Wangedrag

In februari 2018 komt nieuws naar buiten over wangedrag van hulpverleners. Van verschillende organisaties komen misstanden aan het licht, waaronder drie incidenten bij de internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis in de afgelopen 15 jaar. We zetten het bestrijden van wangedrag hoog op onze agenda.

Zero-tolerance

Het Rode Kruis had altijd al een zero-tolerance-beleid, maar we hebben het nu overzichtelijker gemaakt wat medewerkers en vrijwilligers moeten doen als ze een misstand melden of opmerken. Tijdens de Ethische Dag, die we voor het eerst organiseren in oktober 2018, worden vrijwilligers en beroepskrachten getraind in het omgaan met dilemma’s op de werkvloer en het voorkomen en aanpakken van wangedrag.  Verder hebben we de screening bij sollicitaties verder aangescherpt. Als ondanks de preventieve maatregelen toch een melding van wangedrag binnenkomt, volgt meteen een onderzoek.

44.989

Nederlanders zetten hun handtekening onder de Petitie Jemen