Ledenraad

De ledenraad heeft als wettelijke taak de statuten vast te stellen, de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen. Ook beslist de ledenraad onder meer mee over de strategie van het Nederlandse Rode Kruis.

Ledenraadsvergadering

De voorzitter van het verenigingsbestuur zit de ledenraadsvergadering voor. De 35 gekozen leden hebben zitting sinds 2014. 25 leden zijn afkomstig uit de 25 districten en 10 leden vertegenwoordigen zogeheten portefeuilles. In november 2013 zijn voor het eerst directe ledenraadsverkiezingen georganiseerd. In 2017 vinden de volgende verkiezingen plaats.

Ledenraadsverkiezing 2018

De ledenraad bestaat uit 35 gekozen leden. In 2018 zit de termijn voor de huidige leden erop en is het jouw beurt. Ben jij vrijwilliger of lid van het Rode Kruis? Ken jij de hulpverlening van het Rode Kruis als geen ander? Wil je meebeslissen? Dan zoeken we jou! Stel jezelf verkiesbaar en beslis mee! De ledenraad bepaalt uiteindelijk waar het Rode Kruis voor staat. Bekijk de profielen hier.

De zetelverdeling van de ledenraad is als volgt:

Zetel namens het district (25 zetels)

  • Internationale Hulp (2 zetels)
  • Nationale Hulp (2 zetels)
  • Fondsenwerving (2 zetels)
  • Financiën (2 zetels)
  • Diversiteit (1 zetel)
  • Zetel voor de Cariben (1 zetel)

De ledenraad van het Rode Kruis

Dit zijn de gekozen leden in de ledenraad:

# Aanhef Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Specifieke functienaam
1 Mevrouw Anika Altaf Zetel Internationale Hulp
2 Mevrouw Anne Schoenmakers Zetel Internationale Hulp
3 Mevrouw Betty Knigge Zetel Groningen
4 De heer Eelco Hotting Zetel Flevoland
5 De heer Erik Smits Zetel Noord-Holland Noord
6 De heer Erik van Luxzenburg Zetel Noord- en Oost Gelderland
7 De heer Frans Kevenaar Zetel Midden- en West-Brabant
8 De heer Ger Kitzen Zetel Gelderland Midden
9 Mevrouw Gerda van Rossum-Visscher Zetel Zuid-Holland Zuid
10 De heer Gijs Dirkzwager Zetel Nationale Hulp
11 De heer Guus Krähe Zetel Gelderland Zuid
12 De heer Henk Lulf Zetel Kennemerland
13 De heer Henk Sikkema Zetel Financiën
14 Mevrouw Ineke Spinder Zetel Hollands-Midden
15 Mevrouw Ineke van der Laan-Schuuring Zetel Fondsenwerving
16 De heer Jan Hattink Zetel IJsselland
17 De heer Jeroen Frieser Zetel Amsterdam-Amstelland
18 De heer Klaas Jongstra Zetel Drenthe
19 De heer Marcel de Ruiter Zetel Rotterdam-Rijnmond
20 Mevrouw Margaret Langeler-Salomons Zetel Twente
21 Mevrouw Mariska Steenbergen Zetel Diversiteit
22 Mevrouw Marlene Smeets-Haest Zetel Limburg-Zuid
23 De heer Martijn Hofman Zetel Zeeland
24 De heer Martin van den Bos Zetel Limburg Noord
25 De heer Martin van der Avoird Zetel Brabant Noord
26 De heer Max van Tongeren Zetel Fondsenwerving
27 Mevrouw Minke Graafsma Zetel Fryslan
28 Mevrouw Olga Samwel-van Hassel Zetel Gooi- en Vechtstreek
29 De heer Paul Martens Zetel Cariben
30 De heer Peter Hilhorst Zetel Utrecht
31 De heer Peter Koppens Zetel Brabant-Zuid-Oost
32 De heer Pim van Batenburg Zetel Financien
33 De heer Regnier Vrieswijk Zetel Nationale Hulp
34 De heer Roel Jansma Zetel Zaanstreek-Waterland
35 Mevrouw Thea van Nierop-van der Laan Zetel Haaglanden