Ledenraad

Ledenraad

De ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis heeft als wettelijke taak de statuten vast te stellen, de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen. Ook beslist de ledenraad onder meer mee over de strategie.

Uitslag Ledenraadsverkiezing februari 2018

Bij de ledenraadverkiezingen in februari 2018 hebben 2.861 leden gestemd. In District Flevoland zijn de meeste stemmen uitgebracht. De gekozen leden voor de Ledenraad zijn:

Zetel Voornaam Achternaam
1 Amsterdam-Amstelland Aïmane Ben M’Hand
2 Brabant Noord Martin Avoird, van der
3 Brabant Zuidoost Peter Koppens
4 Drenthe Roelof Bult
5 Flevoland Kim Houtkamp – Van Veen
6 Fryslân Minke Graafsma
7 Gelderland-Midden Dirk Hoekendijk
8 Gelderland-Zuid Dennis Winkel
9 Gooi & Vechtstreek
10 Groningen
11 Haaglanden Anke Kruithof – Damming
12 Hollands-Midden Henny Keereweer
13 IJsselland Hans Groen
14 Kennemerland Henk Lulf
15 Midden- en West-Brabant Frans Kevenaar
16 Noord- en Midden-Limburg Martin Bos, van den
17 Noord- en Oost-Gelderland Erik Luxzenburg, van
18 Noord-Holland-Noord Piet Sluijs, van der
19 Rotterdam-Rijnmond Marcel Ruiter, de
20 Twente Marianne Stevelink
21 Utrecht Coert Ee, van
22 Zaansteek-Waterland Roel Jansma
23 Zeeland Cora Beijer
24 Zuid-Holland-Zuid Gerda Rossum – Visscher, van
25 Zuid-Limburg André Colaris
26 Internationale Hulp Chris Duuren, van
27 Jongeren Bas Rossum, van
28 Nationale Hulp Ernst Smilde
29 Nationale Hulp Regnier Vrieswijk
30 Fondsenwerving Ineke Laan – Schuuring, van der
31 Fondsenwerving Maximiliaan Tongeren, van
32 Financiën Johan Kooistra
33 Financiën Pim Batenburg, van
34 Diversiteit Kiran Brande, van den
35 Cariben Stephen Daal

Ledenraadsvergadering

De voorzitter van het verenigingsbestuur zit de ledenraadsvergadering voor. Van de 35 leden zijn 25 leden afkomstig uit de 25 districten en 10 leden vertegenwoordigen zogeheten expertgebieden. De ledenraadsleden zijn gekozen door de leden van het Nederlandse Rode Kruis. Er zijn bijna 100.000 leden die het werk van het Rode Kruis steunen.

De zetelverdeling is als volgt:

Zetel namens het district (25 zetels)

  • Internationale Hulp (1 zetels)
  • Nationale Hulp (2 zetels)
  • Fondsenwerving (2 zetels)
  • Financiën (2 zetels)
  • Diversiteit (1 zetel)
  • Jongeren (1 zetel)
  • Zetel voor de Cariben (1 zetel)