Netwerk Humanitair Oorlogsrecht (HOR)

Het Rode Kruis is van oudsher hoeder en promotor van het humanitair oorlogsrecht. Het vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogsrecht (HOR-netwerk) van het Rode Kruis helpt hierbij. Landelijk geven meer dan 120 voorlichters presentaties en gastlessen op scholen en andere plaatsen, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Hierbij staat het oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis in conflictsituaties centraal.

Coördinator AED/ reanimatie

Daarnaast gaan we de inwoners opleiden met een cursus Reanimatie, zodat zij ook daadwerkelijk weten wat te doen wanneer er iemand een hartstilstand heeft. Jouw taak als coördinator houdt in dat je de verbindende factor bent en dat jij weet hoe je de inwoners kunt bereiken.

Medewerker Communicatie team Werving & Selectie District Utrecht

Voor het District Utrecht zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het Rode Kruis op de kaart wil zetten. Iemand met talent voor communicatie! Vind jij het leuk om een website bij te houden en te helpen met het werven van vrijwilligers? Dan is dit jouw uitdaging!

Coördinator Contactcirkel

Voorlichting geven over de contactcirkel en externe contacten onderhouden om de Cirkel bekendheid te geven en zo nieuwe deelnemers te werven. Deelnemers registreren om de cirkel draaiende te houden, eventuele wachtlijsten beheren en de afdeling op de hoogte houden van de voortgang.

Coördinator Contactcirkel (vrijwillig)

De contactcirkel is een groep mensen die samen een cirkel vormen door elke dag even contact met elkaar te hebben om te vragen of alles goed gaat. Het doel van de cirkel is dat een deelnemer nooit langer dan een etmaal onopgemerkt blijft. Daarnaast fungeert de cirkel ook als informatiekanaal in tijden van nood. De contacten verlopen vaak telefonisch, maar het gebruiken van andere communicatiemiddelen is ook mogelijk. Het Rode Kruis organiseert op lokaal niveau deze contactcirkels. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar enthousiaste coördinatoren die hier vorm aan willen geven.