RefugeeHomeNL

Gemeenten

RefugeeHomeNL is een samenwerking van een aantal hulporganisaties om veilige opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nederlandse gasthuishoudens te organiseren. Nu op kleine schaal in vier pilotgemeenten, maar op termijn mogelijk ook in uw regio of gemeente.

Aanleiding voor RefugeeHomeNL

Vanwege het overweldigende aanbod uit de samenleving om mensen op de vlucht uit Oekraïne in huis te nemen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Takecarebnb, het Rode Kruis, het Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland gevraagd de handen in één te slaan en particuliere initiatieven te coördineren en te faciliteren.

RefugeeHomeNL coördineert en faciliteert veilige particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne door het werven, informeren, screenen en begeleiden van gasthuishoudens.

RefugeeHomeNL begeleidt het proces van matching tot vertrek. Vluchtelingen en gasthuishoudens kunnen rekenen op de steun en kennis van het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en Takecarebnb. We doen eerst op kleine schaal ervaring op in Rotterdam, Zaanstad, Eindhoven en Amsterdam, om die vervolgens te gebruiken bij de landelijke uitrol.

Wie doet wat?

Het Rode Kruis koppelt gescreende gasthuishoudens en Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast biedt het Rode Kruis ondersteuning met een telefonische en WhatsApp hulplijn.

Takecarebnb werft, informeert en screent gasthuishoudens.

Het Leger des Heils begeleidt gasthuishoudens en biedt professionele zorg aan vluchtelingen samen met partners.

VluchtelingenWerk Nederland informeert vluchtelingen online en biedt spreekuren.

RefugeeHomeNL in 4 stappen

Aanmelden

 • Gasthuishoudens melden zich aan via Takecarebnb​
 • Gasthuishoudens worden geïnformeerd en gescreend en vragen digitale VOG aan​
 • Hulpvragers melden zich bij gemeentelijke opvang en kunnen kiezen voor particuliere opvang​
 • Mogelijke matches van hulpvrager (gast) en gasthuishouden komen naar voren uit systeem TakeCarebnb​

Kennismaken

 • Verbinder (RK & VWN) op locatie plant
  kennismakingsgesprek in tussen gast en gasthuishouden​
 • Verbinder (RK & VWN) faciliteert kennismakingsmoment
  tussen gast en gasthuishouden​
 • Gasthuishouden en gast besluiten om samen te gaan wonen  ​

Samenwonen en ondersteuning

 • Leger des Heils bezoekt de huishoudens en vormt community’s van gastgezinnen. ​
 • Rode Kruis is beschikbaar met telefonische en WhatsApp-hulplijn​
 • VluchtelingenWerk heeft lokale inloopspreekuren en faciliteert informatiesite RefugeeHelp.nl

Vertrek

Na (eerdere) beëindiging
samenwoonperiode kan gast mogelijk naar ander gasthuishouden en anders altijd terug naar opvang gemeente of VR (zij blijven verantwoordelijk voor opvang)​

5 meest gestelde vragen

 • Telt opvang in een gasthuishouden mee voor onze taakstelling?

  Nee, het aantal plekken in een gemeente voor vluchtelingen uit Oekraïne in gasthuishoudens, al dan niet via RefugeeHomeNL, telt niet mee voor de taakstelling.

 • Hoeveel gasthuishoudens hebben zich in mijn regio voor RefugeeHomeNL aangemeld?

  Gemeenten kunnen voor deze informatie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid terecht. RefugeeHomeNL geeft het ministerie een overzicht van het aantal aangemelde, gescreende en beschikbare gasthuishoudens per gemeente. Het gaat om alleen om aantallen, niet om adressen.

 • Kan RefugeeHomeNL iets betekenen voor particuliere opvang die er al is in mijn regio?

  Dit onderzoeken we tijdens de pilotfase. Er zijn signalen van gemeenten en gasthuishoudens dat zij gebruik zouden willen maken van de begeleiding en support waarop gasthuishoudens via RefugeeHomeNL kunnen rekenen.

 • Wat gebeurt er als het niet goed gaat in een gasthuishouden van RefugeeHomeNL?

  Als vluchtelingen al inwonen bij het gasthuishouden en er is sprake van een mismatch, dan kunnen beide partijen contact opnemen met de aangesloten hulporganisaties. In het uiterste geval gaan we kijken naar een oplossing via een ander gezin. Als het opvangen via een gasthuishouden stopt, is de gemeente of Veiligheidsregio verantwoordelijk voor opvang. De normale verblijfsduur is 3 maanden. De opvangperiode kan worden verlengd als gasthuishouden en gast hiermee akkoord zijn.

 • Wanneer volgt particuliere opvang via RefugeeHomeNL door het hele land, inclusief mijn gemeente?

  We zitten op dit moment in de pilotfase. We onderzoeken op kleine schaal hoe we veilige opvang kunnen organiseren van Oekraïense vluchtelingen in Nederlandse gasthuishoudens. Na de pilot besluit het ministerie van Justitie en Veiligheid met de partners of, hoe en wanneer de landelijke opvang wordt uitgerold.

  U kunt zich aanmelden voor een update zodra we meer weten over de landelijke uitrol.

Wat kan RefugeeHomeNL voor uw gemeente of regio betekenen?

Wij willen starten met de opvang van Oekraïners in gasthuishoudens

Meld u aan en we gaan samen kijken hoe we in uw gemeente of regio het beste het proces kunnen inrichten op basis van de lokale situatie en de lessen uit de pilot.

Wij hebben al gasthuishoudens die Oekraïners opvangen en zoeken daarvoor ondersteuning

De gasthuishoudens zijn gescreend door Takecarebnb
Neem contact met ons op, zodat deze gasthuishoudens en vluchtelingen toegang krijgen tot de ondersteuning en begeleiding van RefugeeHomeNL.
Overige gasthuishoudens
Stuur ons een mail zodat u een informatiepakket ontvangt over de Whatsapp hulplijn en de spreekuren van Vluchtelingenwerk in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens.

Wij hebben Oekraïners in gasthuishoudens die daar niet lang meer kunnen blijven

Meld u aan en we gaan samen kijken hoe we in uw gemeente of regio het beste het proces kunnen inrichten op basis van de lokale situatie en de lessen uit de pilot.

Contact

Heeft u vragen, wilt u uw gemeente aanmelden of een informatiepakket ontvangen? Stuur een mail naar refugeehomenl@redcross.nl.

Meer weten?