Vrijwillige Coördinator Goed Voorbereid in Veenendaal

De vrijwillige coördinator Goed Voorbereid is verantwoordelijk voor het opzetten, coördineren en onderhouden van Goed Voorbereid activiteiten in Veenendaal. Daarbij leg je contacten en onderhoudt deze met gemeentelijke instanties en andere verwante hulporganisaties binnen de gemeente. De coördinator doet dat in nauwe samenwerking met het Rode Kruis bestuur in Veenendaal en wordt ondersteund door de districtscoördinator en de accounthouder Goed Voorbereid.