Nieuwsberichten

Door een Rode Kruis-bericht kunnen gezinsleden met elkaar corresponderen als andere vormen van communicatie niet mogelijk zijn.