Persoonlijke verhalen

Zij zorgt dat blarenposten bevoorraad zijn
Hij zorgt ervoor dat alles in de accommodatie van de vrijwilligers goed loopt
Hij heeft bij het gebouwenbeheer helemaal zijn draai gevonden