Twente
Word vrijwilliger Doneer

Grootschalige Geneeskundige Bijstandsoefening

Geplaatst op 22 maart 2023

Bij het openluchttheater in Hertme was 18 maart een Grootschalige Geneeskundige Bijstandsoefening, opgezet door het Rode Kruis Twente.

Als er een ramp gebeurt…

Als er onverhoopt een calamiteit, ramp of ongeluk plaatsvindt, is het belangrijk dat hulpdiensten en het Rode Kruis paraat staan en vooral ook dat onderlinge verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken helder zijn. Zo kan iedereen direct in actie komen en ter plaatse zo snel mogelijk hulp bieden. Oefeningen waarbij levensecht rampscenario’s worden nagespeeld zijn daarvoor essentieel.


Oefening Rode Kruis met ketenpartners

18 maart was er daarom een grootschalige oefening voorbereid door hulpdiensten en het Rode Kruis in Twente. Diverse partijen oefenden mee: de GHOR Twente, Ambulance Oost en Brandweer Twente. Vanuit het Rode Kruis werden de medische dienst, diverse noodhulpteams, team bevolkingszorg, eerstehulpverleners en de verbindingsdienst ingezet. Om de oefening zo echt mogelijk te maken, werd er samengewerkt met vereniging LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtofferschap). Deze vereniging traint mensen om op een zo realistisch mogelijke manier een slachtoffer van een ongeval of een bepaald ziektebeeld uit te beelden.

Samenwerking

Het belangrijkste doel van de dag was de onderlinge samenwerking te oefenen. Annelin Kuijters, coördinator hulpverlening Rode Kruis Twente: “Een aantal jaren hebben we onder meer vanwege Covid dit soort oefeningen niet kunnen doen. We zijn blij dat we nu weer de mogelijkheid hebben dit op te tuigen. Geweldig dat de ketenpartners ook aanhaken. Een mooie stap in de richting van weer regelmatiger gezamenlijk oefenen.”

Oefenstations

In de ochtend werd gewerkt met diverse oefenstations waar zo’n 60 Rode Kruis-vrijwilligers kennis en vaardigheden van EHBO beoefenden en opfristen.

Alarmeren, opkomst, uitruk en hulpverlening

Het middagprogramma stond in het teken van het in de praktijk brengen van deze vaardigheden en het samenwerken met ketenpartners. Denk aan het overbrengen en halen van benodigde informatie, procedurekennis, elkaar leren kennen en weten hoe elkaar te versterken en aan te vullen in noodsituaties. Wanneer de in scène gezette calamiteit van start ging, kwam het proces van alarmeren, opkomst en uitruk op gang. Gezien de omvang van de oefencalamiteit en het aantal slachtoffers werd steeds verder opgeschaald en werden onder meer de OvD-G (Officier van Dienst Geneeskundig), hulpdiensten en noodhulpteams van het Rode Kruis opgepiept.
“Realistisch oefenen is belangrijk, zo kunnen al onze mensen ervaren hoe het écht is. Op die manier kunnen we de vertaalslag van de geoefende theorie naar de praktijk ook beter maken” aldus Kuijters.

Foto: Chris Bos

Lees meer over deze geslaagde bijstandsoefening op:

Meest recente berichten