Twente
Word vrijwilliger Doneer

“De positie van de ledenraad is een belangrijke en dat moet je je goed beseffen.”

Geplaatst op 24 oktober 2023

Per januari 2024 komt de Twentse zetel in de ledenraad vrij omdat ‘onze’ Marianne Stevelink er dan 8 jaar op heeft zitten – het maximum voor die functie. Dat betekent dat we in Twente een nieuwe afgevaardigde moeten kiezen. Jij als vrijwilliger zou eens kunnen nadenken of die functie iets voor jou is.


“De ledenraad kun je vergelijken met de Tweede Kamer”, zegt Marianne, “wij hebben ook een controlerende functie, in dit geval richting bestuur en directie, namens de vrijwilligers.” Ze benadrukt hiermee hoe belangrijk de positie van de ledenraad is binnen het Rode Kruis. Voor wie het niet weet: de ledenraad heeft beslissingsrecht over zaken als de strategie, de begroting en de keuze voor een nieuwe directeur. Dit hoogste orgaan binnen het Rode Kruis wordt gevormd door afgevaardigden van elke district (23) een vertegenwoordiger van de Caribische eilanden en 5 experts op diverse gebieden gerelateerd aan het reilen en zeilen van het Rode Kruis. Wanneer deze leden niet met meerderheid instemmen met voorstellen vanuit het bestuur of directie, zullen die voorstellen niet ingevoerd kunnen worden. (Uiteraard volgens regels m.b.t. hoeveel stemmen er nodig zijn voor een meerderheid.)


Degene die Marianne in 2024 opvolgt, valt met de neus in de boter zogezegd, want er zal dat jaar een nieuwe strategie worden bepaald. En in dat proces kun je echt iets betekenen. Dat is iets wat Marianne vaker benadrukt: je hebt als lid van de ledenraad echt iets te betekenen. ”Je moet er niet ingaan met het idee van ‘ik heb niets in te brengen’ of ‘wat wij inbrengen doet er niet toe’. Dat doet er wel degelijk toe en zeker bij een proces als een nieuwe strategie of herinrichting van de districten, hebben wij echt wel wat te melden.”


Voor geïnteresseerden is het goed om te weten welke eigenschappen je beter maar in huis kunt hebben voor deze functie. Marianne noemt het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken en dat je begrijpt dat je op een abstracter niveau aan het werk bent. De beslissingen gaan dus niet over de dagelijkse gang van zaken maar behelzen strategie, de uitvoering van die strategie en hoe dat uitpakt voor zowel hulpvragers (de mensen die onze noodhulp ontvangen) en alle vrijwilligers in het land.

Qua belasting geeft Marianne aan dat die vaak in pieken gaat rondom de vier vergaderingen per jaar. Het is belangrijk dat je tijd hebt om dingen voor te bereiden en je daarin te verdiepen. En je moet het leuk vinden om stukken te lezen. Marianne: ”In principe kun je het prima naast je vrijwilligerswerk doen. Graag zelfs, want dan heb je ook de contacten op de werkvloer en dan weet je wat daar speelt, dat is ook echt wel belangrijk.”

Marianne vervolgt: ”Met mijn aftreden komt ook de positie in de agendacommissie vrij. De agendacommissie van de ledenraad is het dagelijkse aanspreekpunt voor de directie en het bestuur. Ik moet zeggen dat ik die rol, als voorzitter van de agendacommissie, wel het leukst vond. Vraagt meer tijdinvestering, maar je zit wel heel dicht bij het vuur. Je bepaalt samen met het bestuur de agenda voor de ledenraad. En je overlegt over de inhoud van de onderwerpen die op de agenda komen.”

Meest recente berichten