Twente
Word vrijwilliger Doneer

Netwerkbijeenkomst jongeren Rode Kruis Twente

Geplaatst op 24 april 2023

Verbinding met jongeren versterken
Als Rode Kruis willen we de verbinding met jongeren versterken, omdat jongeren een nieuwe generatie vertegenwoordigen met nieuwe inzichten, expertises en de wil om zich te ontwikkelen. Wij bieden jongeren de middelen om zich in te zetten voor de maatschappij en impact te maken. Hierbij hebben we aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en inspiratie. Andersom zetten jongeren onze toekomst voort; zij versterken het voortbestaan en de maatschappelijke relevantie van onze organisatie als we hen actief betrekken, van hen leren en inspelen op de trends. Belangrijk dus om naar hen te luisteren en hen actief te betrekken in ons district en de mogelijkheid te bieden voor ontmoeting.

Bijeenkomst Rode Kruis Twente
Jongerenbestuurder Sòny Witteveen initieerde daarom een bijeenkomst voor de jongeren  (18-30) die actief zijn als vrijwilliger bij het Rode Kruis Twente. Allereerst was het doel van de middag om te netwerken met andere afdelingen en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ook wilden we hun input ophalen: hoe ervaren ze hun vrijwilligerswerk? Welke verbeterpunten zien ze? 

Informeel en interactief
Sòny: “We hebben gekozen voor een informele setting. Het stond in het teken van elkaar leren kennen, door middel van interactieve sessies. Ook werden de jongeren gevraagd kernwaarden op te schrijven: Daarnaast hebben Aafke en ik een presentatie gegeven over onze rol als jongerenbestuurder en landelijk adviseur en hebben we ze meegenomen in de jongerenstrategie zoals we die voor Twente hebben opgesteld. Daarna was er uitgebreid tijd voor een kennismakingsronde. Hierbij stond iedereen in een kring, waarbij de stelling die van diegene van toepassing was, vervolgens naar voren te stappen. Bijvoorbeeld de stelling “Ik heb een unieke ervaring gehad bij het Rode Kruis”  leidde tot het delen van mooie, leuke en inspirerende verhalen die gedeeld werden. 

Na de pauze en een vrolijke groepsfoto startten we met de volgende interactieve sessie ‘over de streep’. Ook nu kwamen er interessante gesprekken op gang en ook discussies met wederzijds respect voor elkaars standpunten. De input die Aafke en ik hieruit kregen is zeer nuttig en biedt belangrijke aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van de jongerenstrategie. We sloten gezamenlijk af met een wrap up van de kernwaarden die we aan hen presenteerden, waarna ze aan konden geven op welke manier ze verder betrokken willen worden in de uitwerking van de jongerenstrategie. De bijeenkomst eindigde met een lekker buffet en gezellige borrel. Al met al een geslaagde bijeenkomst!”

Wordt vervolgd!
Met de input van de stellingen en kernwaarden gaan we verder aan de slag. Een van de eerste acties is om met de vrijwilligers te komen tot een kernwaardenplan en notitie. Ook gaan we vanuit de pijlers die in de jongerenstrategie naar voren komen, meedenksessies en projecten starten waarin de jonge vrijwilligers mee kunnen denken rondom bijvoorbeeld werving strategieën, netwerksessies, boeien en binden. Sòny: “Ik denk dat het belangrijk is de vrijwilligers goed in positie te brengen om op een voor hun prettige manier mee te laten denken met de ontwikkelingen die er zijn. De vrijwilligers beschikken over veel uitvoerende kennis en dat kapitaal moeten we waarderen door hen ook de mogelijkheid te bieden om mee te denken bij veranderen die op bepaalde gebieden nodig zijn. We bekijken hoe we de jongeren zo goed mogelijk kunnen betrekken op de onderdelen. Hiervoor gaan we projecten en meedenksessies starten in kleinere groepjes. Onze landelijke adviseur jongeren zal hier ook de komende tijd nadrukkelijk bij betrokken zijn. Wordt vervolgt dus!”

Fotografie met dank aan vrijwilliger Chris Bos

Meest recente berichten