Twente
Word vrijwilliger Doneer

Haal het Rode Kruis in de klas

Geplaatst op 02 januari 2017

Het Rode Kruis Twente verzorgt gastlessen en voorlichtingen op scholen. We behandelen diverse thema’s zoals eerste hulp, hulpbereidheid, noodhulp, natuurrampen, maar ook oorlogen en bijbehorende regels. Samen vergroten we de zelfredzaamheid, hulpbereidheid en bewustwording van noden in de wereld bij jouw leerlingen en studenten.

Wij bieden de volgende gastlessen en cursussen voor het onderwijs:

  • HELP! EHBO skills voor jou                                          Basisonderwijs
  • De Woeste Wereld                                                        Basisonderwijs
  • Hero of Humanity                                                          Vo en mbo
  • Regels in tijden van oorlog                                         Vo, mbo, hbo en wo

HELP! EHBO-skills voor jou                                       

Kinderen zijn hele goede en adequate hulpverleners. Ze kunnen mensen in nood herkennen, 112 bellen en de eerste levensreddende handelingen verrichten. Met het lespakket HELP! EHBO-skills voor jou ondersteunt het Rode Kruis leerkrachten om het onderwerp eerste hulp te behandelen in de klas. Van digitaal lesmateriaal tot een praktijkgerichte EHBO-les of een EHBO-spel buiten op het schoolplein. We stimuleren hiermee het zelfvertrouwen van kinderen om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in geval van nood. Iedereen kan iets doen! Onze voorlichters zijn stuk voor stuk gecertificeerde EHBO’ers die echt impact maken op de leerlingen.

EHBO-les

Deze praktijkgerichte les leert kinderen in de bovenbouw over de 4 stappen van EHBO, wat je moet doen bij bewusteloosheid, hoe je een verbandje aanlegt en wat je moet doen bij een verstuiking. Deze EHBO-handelingen gaan ze zelf in de klas met hulp van onze Rode Kruis-voorlichters verrichten.

Pleisterrace

Toch liever een actieve activiteit combineren met kennis over eerste hulp? Dat kan. De spelleider van Rode Kruis Twente komen graag langs om samen met jouw klas of vereniging de Pleisterrace te spelen. Op een levensgroot speelzeil verzamelen kinderen zo veel mogelijk pleisters door EHBO-opdrachten en vragen te beantwoorden. Inzetbaar voor de middenbouw en bovenbouw.

De Woeste Wereld – Overstromingen

Met dijken, duinen en dammen beschermen we Nederland tegen water. Toch kan in de toekomst 60% van ons land overstromen… Daarom vertellen onze voorlichters wat we moeten doen bij een overstroming en hoe we wateroverlast tegengaan. Wil je zelf aan de slag met dit thema? Download dan ons digitale lesmateriaal over de Woeste Wereld op onze website.

Gastles Overstromingen

Tijdens de gastles speelt de Rode Kruis-voorlichter het evacuatiespel. De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen inzicht in het risico op overstromingen en weten hoe ze zich moeten voorbereiden.

Hero of Humanity

Stel je voor… je bent met vrienden op een festival. Ineens hoor je een harde knal, is er rook en hoor je overal gillende mensen. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet? Dit is één van de dilemma’s die jongeren krijgen voorgeschoteld bij Hero of Humanity. De inhoud van de gastles stimuleert studenten na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken.

Gastles Hero of Humanity

Een interactief programma gemaakt voor leerlingen en studenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar en sluit aan bij de Burgerschapsuren. Het duurt 1 lesuur.

Humanity Game

Welke hulp zet een Rode Kruis noodhulpteam in na een tyfoon op de Filipijnen? Bij de ‘Humanity Game’ kruipen leerlingen in de huid van Rode Kruis-hulpverleners. Aan de hand van indrukwekkende video’s over diverse rampen beoordelen zij welke hulgoederen de mensen in de getroffen gebieden het hardst nodig hebben. Welk noodhulpteam maakt de meeste juiste keuzes?

Educatief spel Humanity Game

Test het nu en speel de ‘Humanity Game’ met een Rode Kruis spelleider uit Twente in de klas op het vo en mbo.

Regels in tijden van oorlog

Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het humanitair oorlogsrecht (HOR) als het Rode Kruis. Dit is niet toevallig. Het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève.

Het humanitair oorlogsrecht gaat over oorlogvoering en bestaat uit diverse regels. Het doel is simpel: het beperken van de schadelijke gevolgen van een gewapend conflict om zo menselijk lijden te voorkomen. De regels zijn gemaakt om de mensen te beschermen die niet meevechten of kunnen vechten in het conflict.

HOR gastles

Ben je benieuwd naar de regels die gelden tijdens een gewapend conflict? De HOR-voorlichters van het Rode Kruis Twente komen graag langs bij jou in de klas (vanaf voortgezet onderwijs) of vereniging om een gastles te geven.

Spreekt één van deze Rode Kruis onderwerpen je aan? We komen graag langs!

Meest recente berichten

rode kruis vrijwilliger helpt oudere mevrouw

Goed Voorbereid

4 januari 2018

Het Rode Kruis in Twente helpt kwetsbare mensen sterker en zelfredzamer te worden, omdat een noodsit...

Lees meer