Twente
Word vrijwilliger Doneer

Haal het Rode Kruis in de klas

Geplaatst op 10 januari 2023

Het Rode Kruis Twente verzorgt gastlessen en voorlichtingen op scholen. We behandelen diverse onderwerpen zoals EHBO, hulpbereidheid, noodhulp, natuurrampen, maar ook oorlogen en bijbehorende regels. Samen vergroten we de zelfredzaamheid, hulpbereidheid en bewustwording van noden in de wereld bij jouw leerlingen en studenten.

Wij bieden de volgende gastlessen voor het onderwijs:
– HELP! EHBO skills voor jou (Basisonderwijs)
– De Pleisterrace (Basisonderwijs)
– De Woeste Wereld (Basisonderwijs)
– Hero of Humanity (VO en MBO)
– De Humanity Game (VO, MBO, HBO)
– Humanitair Oorlogsrecht (VO, MBO, HBO, WO, ook interessant voor groepen volwassenen)

HELP! EHBO-skills voor jou                                       

Kinderen zijn hele goede en adequate hulpverleners. Ze kunnen mensen in nood herkennen, 112 bellen en de eerste levensreddende handelingen verrichten. Met het lespakket HELP! EHBO-skills voor jou ondersteunt het Rode Kruis leerkrachten om het onderwerp eerste hulp te behandelen in de klas. Van digitaal lesmateriaal tot een praktijkgerichte EHBO-les.

Deze praktijkgerichte les leert kinderen in de bovenbouw over de 4 stappen van EHBO, wat je moet doen bij bewusteloosheid, hoe je een verbandje aanlegt en wat je moet doen bij een verstuiking. Deze EHBO-handelingen gaan ze zelf in de klas met hulp van onze Rode Kruis-voorlichters verrichten.

De Pleisterrace

Toch liever een actieve activiteit combineren met kennis over eerste hulp? Dat kan. De spelleiders van Rode Kruis Twente komen graag langs om samen met jouw klas of vereniging de Pleisterrace te spelen. Op een levensgroot speelzeil verzamelen kinderen zo veel mogelijk pleisters door EHBO-opdrachten en vragen te beantwoorden. Inzetbaar voor de middenbouw en bovenbouw.

De Woeste Wereld

Met dijken, duinen en dammen beschermen we Nederland tegen water. Toch kan in de toekomst 60% van ons land overstromen. Klimaatverandering brengt ook andere rampen steeds dichterbij huis zoals extreme droogte, aardbevingen en hitte. Onze gastdocenten vertellen bijvoorbeeld wat we moeten doen bij een overstroming en hoe we wateroverlast tegen kunnen gaan. Wil je zelf aan de slag met dit thema? Download dan ons digitale lesmateriaal over de Woeste Wereld op onze website. Liever een gastles? Onze vrijwilligers komen graag langs met onder andere het overstromingenspel.

Hero of Humanity

Stel je voor… je bent met vrienden op een festival. Ineens hoor je een harde knal, is er rook en hoor je overal gillende mensen. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet? Dit is één van de dilemma’s die jongeren krijgen voorgeschoteld bij Hero of Humanity. De inhoud van de gastles stimuleert studenten na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. Een interactief programma gemaakt voor leerlingen en studenten in de leeftijd van 14 tot 25 jaar dat aansluit aan bij de Burgerschapsuren. Het duurt 1 lesuur.

De Humanity Game

Welke hulp zet een Rode Kruis noodhulpteam in na een tyfoon op de Filipijnen? Bij de Humanity Game kruipen leerlingen in de huid van Rode Kruis-hulpverleners. Aan de hand van indrukwekkende video’s over diverse rampen beoordelen zij welke hulgoederen de mensen in de getroffen gebieden het hardst nodig hebben. Welk noodhulpteam maakt de meeste juiste keuzes? Test het nu en speel De Humanity Game met een Rode Kruis spelleider uit Twente in de klas op het VO, MBO of HBO.

Humanitair Oorlogsrecht

Het humanitair oorlogsrecht gaat over oorlogvoering en bestaat uit diverse regels. Het doel is simpel: het beperken van de schadelijke gevolgen van een gewapend conflict om zo menselijk lijden te voorkomen. De regels zijn gemaakt om de mensen te beschermen die niet meevechten of kunnen vechten in het conflict.

Spreekt één van deze Rode Kruis onderwerpen je aan? We komen graag langs!

Meest recente berichten

Bevolkingszorg

13 januari 2023

Je moet er niet aan denken, maar ook in Twente kan het noodlot toeslaan. Als je iets overkomt, dan s...

Lees meer