Twente
Word vrijwilliger Doneer

Respect en Hulpbereidheid

Geplaatst op 04 januari 2017

Het Rode Kruis in Twente kan gastlessen verzorgen met voorlichting over het Humanitair Oorlogsrecht (HOR). Ook zijn er speciale programma’s voor basisscholen en middelbare scholen zoals de tentoonstelling Kind onder Vuur, de simulatie game Hero of Humanity en het online lesprogramma Vluchteling in Beeld.

Humanitair Oorlogsrecht (HOR)

Het Humanitair Oorlogsrecht heeft tot doel bescherming te bieden aan alle mensen die niet of niet meer meevechten: burgers, maar ook gewonde en zieke soldaten en krijgsgevangenen. Het recht stelt ook beperkingen aan het gebruik van bepaalde wapens en manieren van oorlogvoering.

​Het Rode Kruis laat de andere kant van oorlog zien door het geven van voorlichting op scholen of aan andere organisaties.

Het doel van de voorlichting is om meer bekendheid te geven aan de betekenis van Humanitair Oorlogsrecht voor mensen in een gewapend conflict en de rol die het Internationale Rode Kruis hierbij speelt.

Voor meer informatie of een voorlichting aanvragen:

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Marianne Stevelink, mstevelink@rodekruis.nl, 06-41529740 of via het contactformulier.

Meest recente berichten

rode kruis vrijwilliger helpt oudere mevrouw

Goed Voorbereid

4 januari 2018

Het Rode Kruis in Twente helpt kwetsbare mensen sterker en zelfredzamer te worden, omdat een noodsit...

Lees meer