Het Rode Kruis in Twente

Rode Kruis, district Twente en afdelingen

Het Rode Kruis district Twente heeft een districtsbestuur wat samen met de afdelingen invulling geeft aan de kernwaarden en doelstellingen van het Rode Kruis. Zij worden hierbij geholpen door beroepsondersteuning. Het district Twente kent 10 afdelingen, waarvan drie met een zelfstandig bestuur. De activiteiten van het Rode Kruis worden op districtsniveau aangestuurd door districtscoördinatoren.

Locatie Almelo

Zaterdag 7 september jubileumreceptie Rode Kruis Almelo!

Leuk dat je de tijd neemt om te kijken wat wij zoal doen. Rode Kruis Almelo is een actieve afdeling met een gezellige groep vrijwilligers.
​De afdeling Almelo heeft vrijwilligers die bij noodsituaties worden ingezet.  Mensen kunnen helpen in een noodsituatie, dat vinden wij belangrijk. Daarom worden onze EHBO-ers regelmatig getraind en onderhouden op deze manier hun vakkennis. Ook verlenen onze vrijwilligers hun diensten tijdens evenementen​. In de zomer en winter organiseren wij een gezellige middag over zelfredzaamheid voor mindermobiele Almelose ouderen. Deze middagen zijn in de perioden van de zomervakantie en kerst, juist momenten dat sommige ouderen zich meer eenzaam voelen.

Ook organiseren we EHBO-cursussen in Almelo voor particulieren en voor organisaties zoals scholen en Scoop Welzijn. Ook zijn we het afgelopen jaar bij verschillende scoutinggroepen geweest. Kinderen leren dan de belangrijkste onderdelen van eerstehulpverlening.

AED-netwerk
Onze afdeling heeft in samenwerking met het AED Platform het initiatief genomen om in de gemeente Almelo een 24-uurs toegankelijk AED-netwerk te organiseren. AED-apparaten, bij hartfalen levensreddend,  zijn verdeeld over de stad op strategische plaatsen, goed zichtbaar, opgehangen.
Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Like onze Facebookpagina of onze Instagrampagina.

Onze bezoek- en postadres:
Hofkampstraat 102
7607 NJ Almelo
Vaak geopend op donderdagochtend van 09.00 -13.00 uur. Kom gerust langs!
0546-815973
almelo@rodekruis.nl

Coördinatoren Rode Kruis Almelo
Remy Denker, Vrijwilligersmanagement, rdenker@rodekruis.nl
Irma van Leeuwen, Evenementenhulpverlening, ivanleeuwen@rodekruis.nl
EHBO bij uw evenement in Almelo? Dan kunt u contact opnemen met Irma.
Anita Kroeze, Communicatie, akroeze@rodekruis.nl
Ali Maatman, Materialen en gebouwbeheer, almelo@rodekruis.nl
Wilma Haakmeester, Secretariaat, almelo@rodekruis.nl
Bij het secretariaat kunt u met al uw vragen terecht.

Afdeling Hengelo-Borne

Welkom bij de afdeling Hengelo-Borne,

Met onze groep EHBO-ers zijn we aanwezig bij diverse kleine en grote evenementen in Twente. Ook bij uw evenement kunnen we aanwezig zijn.
EHBO bij uw evenement in Hengelo of Borne? Dan kunt u contact opnemen met coördinator Francis Nijland, ehv.hengelo-borne@rodekruis.nl

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om, na het behalen van een EHBO-certificaat, zich in te zetten voor de afdeling.
Coördinator: Annelies Wennink, awennink@rodekruis.nl

Wij organiseren regelmatig EHBO-cursussen in Hengelo voor particulieren en voor organisaties. Ook voor een cursus reanimatie/AED of Eerste Hulp aan Kinderen kan u bij ons terecht. Kijk voor data op onze Facebookpagina of op shop.rodekruis.nl.
EHBO opleiding volgen? Ook voor uw (sport)vereniging of organisatie! Meer informatie?
Coördinator Petra Hiemstra, phiemstra@rodekruis.nl

Onze (rolstoel)bus wordt ingezet voor diverse evenementen.
Gebruik van (rolstoelbus) Ingrid Schumacher, ischumacher@rodekruis.nl

Ons adres:
Brugstraatje 4
7622 EL Borne
074-2660318

Marnixstraat 1
7553 LC Hengelo (Ov.)

Bij onze secretaris kunt u met al uw overige vragen terecht.
Mail naar dvaanholt@rodekruis.nl of bel 06-18560721
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Like onze Facebook pagina.

Locatie Dinkelland-Oldenzaal-Tubbergen

Nordhornsestraat 64
7591 BH Denekamp
0541-351043

Gerry Kriegsman, gkriegsmanterhaar@rodekruis.nl, Coördinator Vrijwilligersmanagement en contactpersoon voor de afdeling
Ingrid Kemper, Evenementenhulp Coördinator
Ingrid is contactpersoon voor aanvragen van Rode Kruis hulpverleners voor op uw evenement(en). Met alle plezier regelt zij voor u een aantal deskundige EHBO-ers voor adequate hulpverlening. Zij is te bereiken via: evenementenhulpdot@rodekruis.nl
Johan Rademaker, Gebouwbeheer
Hans Ankone, Materiaalbeheer

Afdeling Haaksbergen

Adriaen Brouwerstraat 10
7482 ZK  Haaksbergen

Jaap ter Wengel, Voorzitter
Jeroen Spoor, Penningmeester
Freddy de Vries, Secretaris
Elly Meussen, Evenementenhulpverlening
Han Effing, coördinator EHBO opleidingen
Hannie Krikke, Fondsenwerving
Vrijwilligersmanagement – vacant
Coördinator Zelfredzaamheid – vacant

Locatie Enschede

Blekerstraat 81
7513 DT Enschede
053-4313036

E-mail: administratie@rodekruisenschede.nl

Openingstijden:
Dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Gebouw-, materieelbeheer en Conciërge – Jan Regtop en Jan Hanraths
Coördinator Vrijwilligersmanagement – vacant
Coördinator Evenementenhulp – Adrienne Kremer-Kruidenier en Jeroen Hardeveld, evenementenhulp.enschede@rodekruis.nl
Coördinator EHBO opleidingen – Wil Kreutz, ehbo.enschede@rodekruis.nl
Coördinator Fondsenwerving – vacant
Algemene informatie, administratie.enschede@rodekruis.nl of tel. 06-12828032

Afdeling Hellendoorn-Nijverdal

Wat wij doen
​Onze afdeling heeft een groot aantal vrijwilligers die bij veel activiteiten als EHBO’er kunnen worden ingezet.  Denk hierbij aan evenementen als HeldersFees, StrongmanRun, Motorcross, Gold Rush survival, Mountainbike Mania en Diepe Hel Holterbergloop. En niet te vergeten activiteiten als ‘Bruisend Nijverdal’, braderieën en diverse sporttoernooien (zoals paardensport en voetbal).
We hebben bijna wekelijks trainingen voor het op peil houden van kennis, het halen van een EHBO diploma en het gebruik van AED.

Voorbeeld van evenementenhulpverlening
Bekijk hier de foto’s van de inzet van het Rode Kruis tijdens de Strongmanrun van 2019.

Vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met het secretariaat.

Inzet hulpverlening nodig?
Als u gebruik wilt maken van onze Eerste Hulp Verleners kunt u vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat. Ook kunt u een mail sturen naar: evenementenhulp.hellendoorn@rodekruis.nl.

Secretariaat
Rembrandtplein 21
7442 KH Nijverdal
0548-654137
hellendoornnijverdal@rodekruis.nl

Bestuur
Jolanda Braakman, Voorzitter
Ron Mulder, Penningmeester
José Marsman, Secretaris
Désirée Hulsmeijer, Evenementenhulp
Chris Bos, Communicatie en Vrijwilligersmanagement
Tineke Lammers, Algemeen bestuurslid

Afdeling Hof van Twente

Rode Kruisgebouw Goor (’n Karsenmoat)
Kloosterlaan 25
7471 BA Goor
0547-275902 / 0547-272904

Cees van Gurp, gebouwbeheer

Rode Kruisgebouw Markelo (’n Veern Hof)
Prinses Irenestraat 9
7475 BW Markelo
0547-363499

Hetty en Diki Hollander, gebouwbeheer

Voor informatie over vacatures, activiteiten en cursussen kunt u terecht bij info.twente@rodekruis.nl

Locatie Losser

Voor informatie over vacatures, activiteiten en cursussen kunt u terecht bij info.twente@rodekruis.nl

Locatie Rijssen

Bezoek- en postadres:
Roelof Bosmastraat 47
7462 MZ  Rijssen

Klaas Laanstra en Ruben Ligtenberg, Evenementenhulpverlening, evenementenhulp.rijssen@rodekruis.nl
Esther Bregman, Coördinator EHBO Opleidingen, ehbo.rijssen@rodekruis.nl
Klaas Laanstra, Gebouwbeheer

Locatie Twenterand

Bezoek- en postadres:
Hoofdweg 166
7676 AK  Westerhaar
twenterand@rodekruis.nl

Bestuur:
Menno Kampherbeek, Evenementenhulpverlening, Gebouw-/Materiaalbeheer
Ria Libbers, Administratie en Coördinator EHBO opleidingen

Neem contact op met Rode Kruis, district Twente