Twente
Word vrijwilliger Doneer

Gastdocent/Spelleider voor VO en MBO (vrijwillig)

Geplaatst op 24 mei 2024
Locatie: Regio Twente, Overijssel
Type werk: Educatie en voorlichting, Jongeren
Solliciteer nu

Het district Twente zoekt – evenals het district IJsselland – meerdere enthousiaste

Gastdocenten/Spelleiders voor VO en MBO (vrijwillig)

Kom in actie voor het Rode Kruis

Vind jij het leuk om les te geven, heb je door de week wat tijd beschikbaar en draag je graag iets bij aan een maatschappelijke organisatie? Dan zoeken we jou!

Het educatieteam van Rode Kruis Twente houdt zich bezig met het geven van gastlessen en games binnen het onderwijs. Wij streven naar het vergroten van respect, zelfredzaamheid en hulpbereidheid onder zoveel mogelijk kinderen en jongeren.

Momenteel hebben wij plaats voor gastdocenten/spelleiders die samen met andere vrijwilligers gastlessen verzorgen op scholen voor VO en MBO in de regio. Voor deze doelgroepen hebben we de volgende lesprogramma’s ontwikkeld:

  • Gastles “Hero of Humanity”: Help je wel of help je niet? Leerlingen/studenten brengen met hun telefoon een stem uit, aan de hand van filmpjes met herkenbare situaties. Jij informeert niet alleen, maar begeleidt het gesprek en stimuleert deelnemers actief mee te denken over hun rol in diverse situaties en over de bijbehorende dilemma’s.
  • “The Humanity Game”.  De klas speelt in teams tegen elkaar: wie is het best in staat om met beperkte middelen de meest passende noodhulp te bieden? Er komen vier grote internationale rampen aan bod. Het team, dat de beste keuzes maakt en de meeste kennisvragen goed heeft, wint het spel.

Wat ga je doen?

  • Je verzorgt minimaal acht gastlessen en/of games per jaar in de regio. Jij kiest zelf voor welke lessen jij jezelf opgeeft.
  • Na het volgen van een aantal trainingen bereid je de lessen zelfstandig voor en verzorg je deze samen met een collega-vrijwilliger.

Wie ben jij?

  • Je wordt blij van lesgeven en hebt affiniteit met de doelgroep (jongeren van 12-23 jaar).
  • Je bent regelmatig tijdens schooltijden beschikbaar.
  • Je bent digitaal vaardig. (In de lessen wordt gebruik gemaakt van online lesmateriaal).
  • Je onderschrijft de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis.

Wat kun je van ons verwachten?

Om je vertrouwd te maken met het lesmateriaal en ons gedachtengoed volg je eerst enkele online modules en een training op een locatie in de regio. Afhankelijk van je opleiding en ervaring volg je daarnaast een cursus didactiek. Eens per kwartaal vinden regiobijeenkomsten plaats, waar je andere gastdocenten treft. En jaarlijks is er een landelijke educatiebijeenkomst met interessante workshops.
Het Rode Kruis vergoedt jouw reiskosten

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over deze gastlessen op onze website: Lesmateriaal en gastlessen voor het VO. En bekijk de video:

Geïnteresseerd?

Spreekt jou deze functie aan en wil jij je inzetten voor het Rode Kruis? Neem dan contact op met Anja Dales (adales@redcross.nl / 06 2095 9478) of Anna Nooteboom (anooteboom@redcross.nl / 06 1058 7832).

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.
De hulpverlening van het Rode Kruis is voortdurend in ontwikkeling.