2e penningmeester

2e penningmeester

Geplaatst op: 23 juli 2018

Locatie: Hattem-Wapenveld-Heerde-Epe, Gelderland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie (op afstand)

2e penningmeester: speelt de eerste viool in Hattem/Wapenveld.

Want wie zorgt ervoor dat op tijd de facturen de deur uitgaan om de opbrengst van de ehbo- en reanimatiecursus dan wel van de evenementen waar de rode kruis-ers bijstand hebben verleend, binnen te krijgen?

En ook op tijd de ontvangen facturen van cursusleiders, ehbo- en reanimatiespullen, diploma’s etc worden betaald?

Natuurlijk ligt jouw focus met name op de betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de financiële administratie.

Wat ga je doen?

  • Je bewaakt de financiën en houdt de boekhouding van de afdeling bij in Exact Online
  • Je verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging
  • Je stelt werkplan/begroting en jaarrekening van de afdeling op juiste, volledige en tijdige wijze op in nauw overleg met de overige bestuursleden/coördinatoren.
  • Je onderhoudt contact met de penningmeester van het district
  • Je zorgt voor een juiste functie/bevoegdheden-scheiding (4-ogen principe) bij de uitgaande geldstromen. Bijv door werkverdeling met een 1e penningmeester.

 

Wie ben jij

  • Je hebt kennis van en ervaring met Exact Online en MS office
  • Je hebt sterk cijfermatig inzicht en een analytisch vermogen
  • Je bent een team player die ook zelfstandig en nauwkeurig kan werken

 

Wij bieden jou

  • Een kans om jouw ervaringen en je netwerk uit te breiden en je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving. Je krijgt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en je reis- en onkosten worden vergoed.

 

 

Interesse? Vragen? Belangstelling?

Neem contact op met de 1e penningmeester: rob van deventer (rvandeventer@rodekruis.nl)


rob van deventer 06-510.927.84