Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie – Heerlen

Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie – Heerlen

Geplaatst op: 1 oktober 2018

Locatie: Heerlen, Limburg
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Zet hier de introtekst.

Uitdagend & zinvol besturen

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Ben jij de “hands-on” bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en coördineren? Kun je beleid maken en uitvoeren, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Ben je een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis 4-6 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Heb je affiniteit met- en een netwerk in Heerlen en omliggende gemeentes? Dan zoek wij jou.

In Nederland zijn maar liefst 21.000 vrijwilligers actief in hun eigen woonplaats of regio. Voor afdeling Heerlen e.o., met circa 50 enthousiaste vrijwilligers, zijn wij op zoek naar een:

Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie

Plaats in de organisatie:

Het afdelingsbestuur Heerlen e.o. is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van activiteiten in de afdeling en zet in overleg met het bestuur van district Zuid-Limburg het beleid voor het komende jaar uit. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het districtsbestuur Zuid-Limburg.

Werkzaamheden:

 • Geeft richting en sturing aan de afdeling op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
 • Ontwikkelt en draagt zorg voor een nieuw fondsenwervingsplan en jaarplan van de afdeling in overleg met het bestuur en de portefeuillehouder van het district, vertaalt dit plan concreet naar acties, activiteiten, promotiecampagnes en sponsoractie, en bewaakt en toetst de voortgang
 • Begeleidt vrijwilligers communicatie: website NRK/afdeling, persberichten, huis-aan-huis bladen
 • Onderhoudt zowel interne- als externe contacten op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
 • Heeft/neemt kennis van subsidie mogelijkheden en is verantwoordelijk voor benutting hiervan
 • Signaleert en reageert op kansen en het oplossen van knelpunten op dit gebied
 • Wisselt kennis en ervaring uit met andere afdelingen binnen het district

 

Functie-eisen:

 • HBO+ werk en denkniveau
 • Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
 • Heeft affiniteit met fondsenwerving & communicatie, beschikt over kennis/kunde op dit terrein
 • Beschikt over een relevant lokaal netwerk op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
 • Is communicatief vaardig en kan helder coördineren, adviseren en uitleg geven aan collega’s
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring en kennis van het werken met/in een vrijwilligersorganisatie
 • Is een enthousiaste , ondernemende, innovatieve, betrouwbare, enthousiasmerende en motiverende persoonlijkheid
 • Kan uitstekend samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat

 

Wij bieden: 

Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een kans om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving, reis- en onkostenvergoeding en verzekering.

Reacties:

Jij kunt jou motivatie + CV, gericht aan de afdeling Heerlen e.o., sturen naar: secretarisheerlen@rodekruis.nl onder vermelding van “Vacature bestuurslid F&C”

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Monique Smeets, voorzitter van de afdeling Heerlen e.o., bereikbaar via 06 11017554


Monique Smeets via 06 11017554

 

Samen maken we een verschil