Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie Voorne-Putten

Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie Voorne-Putten

Geplaatst op: 6 juni 2018

Locatie: Voorne-Putten, Zuid-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: bestuursfunctie

Uitdagend & zinvol besturen
Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Bent u de “hands-on” bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en coördineren? Kunt u beleid maken en uitvoeren, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis 2-4 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Heeft u affiniteit met- en een netwerk in Voorne-Putten? Dan zoeken wij u.
In Nederland zijn maar liefst 35.000 vrijwilligers actief in hun eigen woonplaats of regio. Voor afdeling Voorne-Putten, met circa 100 enthousiaste vrijwilligers, zijn wij op zoek naar een:

Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie

Plaats in de organisatie:
Het afdelingsbestuur Voorne-Putten is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van activiteiten in de afdeling en zet in overleg met het bestuur van district Rotterdam-Rijnmond het beleid voor het komende jaar uit. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het districtsbestuur Rotterdam-Rijnmond

Werkzaamheden:
• Geeft richting en sturing aan de afdeling op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
• Ontwikkelt en draagt zorg voor een nieuw fondsenwervingsplan en jaarplan van de afdeling in overleg met het bestuur en de portefeuillehouder van het district, vertaalt dit plan concreet naar acties, activiteiten, promotiecampagnes en sponsoractie, en bewaakt en toetst de voortgang
• Coördineert de vrijwilligers in (een juiste uitvoering van) de activiteiten van zijn/haar portefeuille en zorgt voor een juiste match tussen vrijwilligers en activiteiten (website NRK/afdeling, Nieuwsblad afdeling, persberichten, huis-aan-huis bladen etc)
• Is woordvoerder van de afdeling en onderhoudt zowel interne- als externe contacten op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
• Heeft/neemt kennis van subsidie mogelijkheden en is verantwoordelijk voor benutting hiervan
• Signaleert en reageert op kansen en het oplossen van knelpunten op dit gebied
• Wisselt kennis en ervaring uit met andere afdelingen binnen het district

Functie-eisen:
• Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
• Heeft affiniteit met fondsenwerving & communicatie, beschikt over kennis/kunde op dit terrein
• Beschikt over een relevant lokaal netwerk op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
• Is communicatief vaardig en kan helder coördineren, adviseren en uitleg geven aan collega’s
• Bij voorkeur bestuurlijke ervaring en kennis van het werken met/in een vrijwilligersorganisatie
• Is een enthousiaste , ondernemende, innovatieve, betrouwbare, enthousiasmerende en motiverende persoonlijkheid
• Kan uitstekend samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat

Wij bieden:
Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een persoonlijk ontwikkelplan via de Rode Kruis Bestuursacademie, een kans om uw (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving, reis- en onkostenvergoeding en verzekering.

Reacties:

U kunt uw motivatie + CV, gericht aan het bestuurslid Vrijwilligersmanagement, sturen naar rotterdam-rijnmond@rodekruis.nl


 

Samen maken we een verschil