Word vrijwilliger Doneer

Algemeen bestuurslid (vrijwillig)

Geplaatst op 10 juli 2024
Locatie: Heel Friesland
Uren per week: 0-4 uur per week
Type werk: Bestuursfunctie
Solliciteer nu

Als algemeen bestuurslid ben je onderdeel van een collegiaal bestuur. In 2024 is er een transitie gaande waarbij een herijking van de strategie er toe leidt dat de huidige drie besturen (Drenthe, Friesland en Groningen) opgaan in een nieuw te vormen regionaal bestuur Noord.

Over het Rode Kruis:
Het Rode Kruis heeft als missie menselijk lijden te verlichten, leven en gezondheid te beschermen en menselijke waardigheid hoog te houden, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. Om dit waar te maken handelen vrijwilligers wereldwijd volgens dezelfde zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis werken volgens het ‘do no harm’-principe en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Wat doet het Rode Kruis?
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel, water, onderdak, het kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. De afgelopen jaren zijn de omvang en intensiteit van hulpverlening vanuit het Rode Kruis enorm gegroeid, wat heeft geleid tot een sterk veranderende organisatie.

Wat houdt de functie van Algemeen Bestuurslid in?
Samen met je collega-bestuurders ben je sparring-partner van de districtsmanager en zie je toe op het proces rondom de cyclus planning & control. Hoewel het districtsbestuur eindverantwoordelijk wordt beschouwd voor de uitvoering van de hulpverlening, heeft het in de praktijk het karakter van toezichthouder.

Als algemeen bestuurder beschik je over de volgende kwaliteiten:

  • Je hebt affiniteit met hulpverlening
  • Je bent een echte verbinder en netwerker, beschikt over een eigen lokaal- of regionaal netwerk en bereidt deze voor het Rode Kruis in te zetten
  • Je hebt ervaring met en kennis van beleidsvorming en strategische processen binnen complexe organisaties
  • Bestuurlijke ervaring is een pré

Vragen?

Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de districtsmanager a.i. van Fryslân Paul Pattynama via 06-38215035

Reageren

Spreekt bovenstaande vacature je aan dan komen we graag zo spoedig mogelijk met je in contact. Stuur je cv en motivatie t.a.v. Ilja Feeleüs-Mansveld naar tvm.noord@rodekruis.nl of reageer via onderstaande button.

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd