Word vrijwilliger Doneer

Bestuurder Finance, Planning & Control (vrijwillig)

Locatie: Dubbelsteynlaan West 43, Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Vrijwilligersmanagement
Solliciteer nu

Het Rode Kruis in Nederland kent 21 districten met ieder een eigen districtsbestuur. Hoewel het districtsbestuur eindverantwoordelijk wordt beschouwd voor de uitvoering van de hulpverlening, heeft het in de praktijk het karakter van toezichthouder. Daarnaast heeft het bestuur een belangrijke rol als sparringpartner voor de districtsmanager. Ben jij opzoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie? Lees dan snel verder!

Wat houdt de functie van Bestuurder Finance, Planning & Control in?

Als Bestuurder Finance, Planning & Control ben je onderdeel van het districtsbestuur. Een districtsbestuur is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Binnen het district werken beroepskrachten onder leiding van een districtsmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hulpverlening. 

Als Bestuurder Finance, Planning & Control van district Zuid-Holland Zuid heb je de volgende verantwoordelijkheid:

 • Je stuurt het district op basis van financiële managementrapportages
 • Je ziet toe op het proces van op juiste, volledige en tijdige wijze opstellen van het werkplan, begroting en jaarrekening van het district.
 • Je ziet toe op de inhoud en voortgang van het werkplan, begroting en jaarrekening van het district, inclusief functionele organisatorische eenheden aan de hand van de kaderstelling en strategie.
 • Je ziet toe op juiste tussentijdse financiële verslaglegging
 • Je fungeert als sparringpartner voor de districtsmanager op het gebied van Planning & Control.
 • Je draagt zorg voor de verslaglegging van de formele vergaderingen van het districtsbestuur.
 • Je bent op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Finance & Control

Als toekomstig bestuurder Finance, Planning & Control beschik je over de volgende competenties:

 • Je hebt aantoonbaar bestuurlijke ervaring
 • Je hebt inzicht in financiële rapportages en bent werkzaam geweest als CFO of in een vergelijkbare positie
 • Je bent een echte netwerker
 • Je schakelt moeiteloos tussen verschillende niveaus
 • Je weet financieel beleid om te zetten in tactische keuzes

Functie-eisen

 • HBO/WO werk-, en denkniveau
 • Minimaal 5-10 jaren werkervaring binnen een (non-profit) organisatie op het gebied van finance
 • Bestuurlijke- en Leidinggevende ervaring;
 • Affiniteit met en begrip van vrijwilligerswerk;
 • Ervaring met en kennis van beleidsvorming en strategische processen binnen complexe organisaties;

Achtergrond informatie

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

In Nederland verlenen we samen met meer dan vijftienduizend vrijwilligers: Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties. Ook internationaal maken wij mensen in nood weerbaarder door het bieden van humanitaire hulp.

Binnen Nederland kent het Rode Kruis 25 districten (regio’s) waarbij het districtsbestuur de rol heeft toezicht te houden op de uitvoering van de hulpverlening en een belangrijke rol speelt als stevige sparringpartner voor de districtsmanager.

Heb je nog vragen of wil je direct reageren?

Word je enthousiast van bovenstaande informatie en heb je interesse in de functie van Bestuurder Finance, Planning & Control in district Zuid-Holland Zuid? Dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Ron Berkhout, districtsmanager, via 0638215040.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl.