Bestuurder Financien Midden en West Brabant

Bestuurder Financien Midden en West Brabant

Geplaatst op: 22 februari 2019

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat.
We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.
Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Voor het districtsbestuur van Midden-West Brabant zoeken we een

Bestuurder Financien

op vrijwillige basis gemiddeld 4 – 8 uur per week

Wat ga je doen:
• Jaarlijkse sturing op totstandkoming en beoordeling van het districtswerkplan.
• Beoordeling van begrotingen en toekenning van bedragen/posten en het verzorgen van rapportages hierover.
• Verder uitbouwen en professionaliseren van districtsbreed Shared Service Center (SSC) m.b.t. financiën.
• Districtsbreed financiële procedures stroomlijnen en uniform maken (o.a. onderlinge facturering, Eerstehulpverlening, financiën, huren harmoniseren, personele financiën enz.).
• Naar het Verenigingskantoor van het Nederlandse Rode Kruis uitdragen en verantwoorden van beleid van het Districtsbestuur (DB).
• Toewerken naar een verdere schaalvergroting van de financiële aansturing en monitoring over de districten heen.

Wij zoeken iemand die:
• De grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft op het gebied van medemenselijkheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit en uitdraagt en vrijwilligers kan motiveren en enthousiasmeren.
• Meedenkt binnen het DB over visie en doelstellingen en van daaruit (binnen de kaders van het NRK) ruimte voor ondernemerschap creëert. Grensverleggende ideeën kan aandragen, ook buiten zijn/haar eigen expertise.
• Vanuit zijn/haar expertise een initiërende en waarschuwende team rol invult.
• Die breder denkt en kijkt dan de cijfers, met oog voor wat binnen het NRK nodig is en beweegt.
• Empathisch, sociaal is en bij voorkeur met bewezen bestuurlijke ervaring in het verenigingsleven.
• Communicatief sterk met gezag en uitstraling. Sturend is op basis van overtuigen. Zacht waar het kan, hard waar het moet.
• In het bestuur van het District Midden West Brabant ben je teamlid met engagement, kennis van zaken èn van mensen. Je hebt humor en doorzettingsvermogen.
• Aantoonbare ervaring heeft op het gebied van financiën en control.
• Zich als vrijwilliger ( ca. 4 uur per week) wil inzetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Wij bieden
Een uitdagende bestuurlijke functie in een transitiefase van de organisatie met de mogelijkheid om het veranderingstraject binnen het district verder vorm te geven. Als bestuurder financiën ben je werkzaam in een enthousiast team van collega-bestuursleden en een klein team van professionals.
Het Rode Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat men tijdens uitvoering van de werkzaamheden verzekerd is. Ook verzorgt het Rode Kruis corporate trainingen bijvoorbeeld via de Bestuursacademie waaraan men kan deelnemen.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor 20 maart a.s. een motivatiemail met CV naar Jeanny Beerens, vrijwilligersmanager van het district Midden-West Brabant, JBeerens@redcross.nl. Voor meer informatie kun je contact met haar opnemen op 06 – 51 45 25 90. Gelet op de huidige samenstelling van het districtsbestuur worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren.


06 – 51 45 25 90.