Bestuurder Zelfredzaamheid Rode Kruis Arnhem (vrijwilliger)

Bestuurder Zelfredzaamheid Rode Kruis Arnhem (vrijwilliger)

Geplaatst op: 26 juni 2019

Locatie: Arnhem, Gelderland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Rode Kruis afdeling Arnhem is per direct op zoek naar een bestuurder voor de portefeuille Zelfredzaamheid.  Hij/zij is een betrokken bestuurslid die actief meedenkt en werkt om de uitgangspunten en doelstellingen van het Nederlands Rode Kruis op afdelingsniveau vorm en inhoud te geven.  Het Rode Kruis heeft in haar doelstellingen staan zoveel mogelijk mensen zelfredzaam te maken bij noodsituaties. Het betreft een onbetaalde functie waarbij je in de opstartfase rekening moet houden met een verwachte tijdsinvestering van ca. 3 uur per week. De bestuurder wordt ondersteund door een beroepskracht van de afdeling.

Verantwoordelijkheden

 • Geeft richting en sturing aan de afdeling op het gebied van het thema zelfredzaamheid;
 • Stelt jaarplannen op in overleg met het afdelingsbestuur;
 • Heeft een (groot) netwerk binnen de welzijnsorganisaties in Arnhem;
 • Signaleert kansen en reageert adequaat op knelpunten;
 • Helpt mee om inwoners zelfredzaam te maken en benut de kansen van wijkgericht werken.

Profiel algemeen

 • Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit;
 • Minimaal HBO denk/werkniveau en heeft bij voorkeur een HR achtergrond;
 • Is in staat over de grenzen van de afdeling heen te kijken;
 • Is een teamspeler, die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden;
 • Bestuurlijke ervaring en kennis van het werken in een vrijwilligersorganisatie is een pré;
 • Is een ondernemende, innovatieve, betrouwbare, enthousiasmerende en motiverende persoonlijkheid;
 • Is flexibel, doortastend en communicatief vaardig;
 • Heeft ruimte voor de tijdsinvestering van ca. 3 uur per week.

Wij bieden

 • Zinvol vrijwilligerswerk binnen een gemotiveerd team van enthousiaste lokale bestuurders en vrijwilligers.
 • Betrokkenheid binnen een landelijk en lokaal goed bekend staande vrijwilligersorganisatie.
 • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om nieuwe projecten te ontwikkelen om inwoners van deze stad zelfredzamer te maken.
 • Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden en je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving.
 • Reis- en onkosten worden, in overleg, vergoed.

Het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis biedt onvoorwaardelijk hulp aan mensen in nood, wereldwijd en om de hoek. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 30.000 vrijwilligers. Ze werken in hun eigen woonplaats of regio, via de plaatselijke afdelingen die we in bijna alle gemeenten in Nederland hebben en die samenwerken in districten.

Vrijwilligers.

Het Rode Kruis staat voor een professionele organisatie. De samenleving verwacht van het Rode Kruis kennis, kunde en kwaliteit.  De afdeling Arnhem biedt veel ruimte om vrijwilligers te scholen en te begeleiden. Kwaliteit van vrijwilligers is voor ons van essentieel  belang.

Interesse/vragen?
Bent u geïnteresseerd, stuurt u dan een mail naar onze afdelingsmanager, Margareth Bouwmeister, MBouwmeister@redcross.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.