Bestuurslid Algemeen en Vrijwilligersmanagement District Noord-Holland Noord

Bestuurslid Algemeen en Vrijwilligersmanagement District Noord-Holland Noord

Geplaatst op: 27 mei 2019

Locatie: District Noord-Holland Noord, Noord-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: bestuursfunctie

Uitdagend, zinvol!

Ben je de bestuurder met visie, die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan het beleid in het district? Kun je, samen met de mede bestuursleden beleid maken, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Ben je een daadkrachtige teamspeler, die op vrijwillige basis gemiddeld 3 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Wil je het Rode Kruis in Noord-Holland Noord op de kaart zetten? Dan nodigt het Rode Kruis je van harte uit om bestuurslid algemeen/vrijwilligersmanagement te worden in district Noord-Holland Noord.

Het bestuurslid vrijwilligersmanagement maakt deel uit van het districtsbestuur Noord-Holland Noord. Het districtsbestuur bestaande uit 5 leden, is een collegiaal bestuur, kent een gezamenljke verantwoordelijkheid, waarin alle functies gelijkwaardig zijn.

Organisatie

Het Rode Kruis heeft haar vrijwilligersorganisatie parallel aan de veiligheidsregio’s georganiseerd. Het district Noord-Holland Noord kent 7 afdelingen en betreft het gebied van Castricum t/m Texel. Vanuit de afdelingen zetten vrijwilligers zich in voor de hulpverlening in de samenleving.

Wat ga je doen?

· Je bent op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligersmanagement;

· Je werkt samen met de, aan het district verbonden vrijwilligersmanager, aan het mede ontwikkelen / implementeren van vrijwilligersbeleid en een integraal opleidingsplan voor vrijwilligers in het district;

· Onderhoudt contacten met de bestuurders van de 7 afdelingen van het district;

· Onderhoudt contact met het team vrijwilligersmanagement binnen het district en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking;

· Stimuleert teams de kwaliteit (van de inzet) van de vrijwilligers op peil te houden

· Stimuleert de werving van nieuwe (jonge) vrijwilligers ;

· Bewaakt en toetst, samen met de mede bestuurders, de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van vrijwilligersmanagement.

Wij zoeken iemand die:

• deskundigheid en ervaring op het gebied van Human Resources heeft

• bij voorkeur ervaring heeft met het werken in een praktische bestuurlijke functie (“denkende doener”)

• een teamspeler is en in staat is om mensen met elkaar te verbinden

• beleidsmatig inzicht heeft

• veranderingsprocessen kan begeleiden en beschikt over overtuigingskracht

Wat kunnen wij u bieden?

De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij. Voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer. Naast een vrijwilligerscontract, vrijwilligersverzekering en een goede regeling voor onkostenvergoeding geeft het Rode Kruis ook de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. Het districtsbestuur streeft naar een grote diversiteit op het gebied van geslacht en afkomst.

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Ben je enthousiast en wil je direct reageren dan motivatie en CV sturen naar: noordhollandnoord@redcross.nl

Voor nadere informatie en toelichting kun je ook bellen met Marleen van Duijnhoven, manager district Noord-Holland Noord (mvanduijnhoven@redcross.nl) en onze voorzitter dhr. Dolf Veenboer (dveenboer@rodekruis.nl) en b.g.g. de helpdesk: 06-41523249.

Heb je belangstelling?

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? E-mail ons jouw CV en jouw motivatie en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.


06-41523249