Bestuurslid Finance & Control (vrijwillig)

Bestuurslid Finance & Control (vrijwillig)

Geplaatst op: 21 maart 2021

Locatie: Haarlemmermeer, Noord-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Vrijwilligerswerk; Bestuursfunctie

Binnen het district Kennemerland zoekt de afdeling Haarlemmermeer (met standplaats Hoofddorp) een bestuurslid Finance & Control voor 2 tot 4 uur per week. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk in Haarlemmermeer en heb je kennis van financiën? Dan is het Rode Kruis misschien iets voor jou.

In Nederland worden de lokale en regionale activiteiten van het Rode Kruis georganiseerd door 197 afdelingen binnen 24 districten. De afdeling Haarlemmermeer zet zich samen met meer dan 100 vrijwilligers in voor hulpverlening aan mensen in nood in de gemeente Haarlemmermeer. Hierbij gaat het primair om evenementenhulp, het verzorgen van EHBO-opleidingen en activiteiten binnen de zogeheten kerntaak ‘Goed Voorbereid’. Op dit moment verlenen we hulp bij COVID-19 inzetten, zoals het vervoeren van patiënten en ondersteuning bij zorginstellingen.

Wat ga je doen?

 • Je bent (eind-)verantwoordelijkheid voor de dagelijkse financiële administratie.
 • Je houdt toezicht op de begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening.
 • Je draagt er zorg voor dat het werkplan wordt uitgevoerd of – indien nodig – wordt aangepast.
 • Je neemt deel aan de afdelingsbestuursvergaderingen (maandelijks).
 • Je onderhoudt contact en neemt deel aan overleggen met de Districtspenningmeester en penningmeesters van de andere afdelingen binnen het district.
 • Naast de primaire verantwoordelijkheid met betrekking tot financiën kan een actieve bijdrage (als portefeuillehouder) binnen het bestuur worden verwacht op één of meerdere andere aandachtsgebieden.

 

Wij zoeken iemand die:

 • Ervaring heeft met en kennis van financiële systemen (bij voorkeur Exact Online).
 • Kennis heeft van opstellen van begrotingen, meerjarenplanning, BTW-aangiftes en financiële jaarverslagen.
 • Bestuurlijke / toezichthoudende kwaliteiten en inzicht heeft.

 

Wij bieden: 

 • Je de kans om je talent in te zetten en te ontwikkelen.
 • Een gedegen inwerkperiode.
 • Een buddy bij wie jij altijd terecht kunt voor vragen of advies bij al jouw werkzaamheden.
 • Reiskosten- en onkostenvergoeding.

Hebben we je enthousiast kunnen maken?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met cv naar Anja Posthuma de Boer, coördinator Vrijwilligersmanagement: vacatures.kennemerland@redcross.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Tuijn, penningmeester van het district: h.tuijn@rodekruis.nl of de voorzitter van de afdeling Haarlemmermeer, Roger Legtenberg: rlegtenberg@rodekruis.nl.

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.

 

Het Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. We proberen de gevolgen van noodsituaties te verminderen, mensen goed voor te bereiden op noodsituaties en het respect en de hulpbereidheid in onze samenleving te vergroten. Samen met duizenden Rode Kruis-vrijwilligers verzorgen we in Nederland noodhulp, evenementenhulp, Eerste Hulp-onderwijs en Goed Voorbereid-activiteiten. We werken vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis en van het district Kennemerland op www.rodekruis.nl/kennemerland/dit-doen-we/ en op www.rodekruis.tv, en/of volg ons op Facebook (Facebook.com/rodekruis) en Twitter (Twitter.com/rodekruis).


 


Vacatures tags