Bestuurslid Fondsenwerving & Communicatie afdeling De Bilt-Utrechtse Heuvelrug-Zeist

Bestuurslid Fondsenwerving & Communicatie afdeling De Bilt-Utrechtse Heuvelrug-Zeist

Geplaatst op: 16 augustus 2019

Locatie: Utrecht, Utrecht
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Voor de nieuwe afdeling De Bilt-Utrechtse Heuvelrug-Zeist, met circa 100 enthousiaste vrijwilligers, zijn wij op zoek naar een:

Bestuurslid Fondsenwerving & Communicatie

Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een tijdsinvestering van ca. 6-8 uur per week.

Plaats in de organisatie:

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van activiteiten in de afdeling/kernen en zet in overleg met het districtsbestuur Utrecht het beleid voor het komende jaar uit. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het districtsbestuur.

 

Werkzaamheden:

 • Geeft richting en sturing aan de afdeling (inclusief kernen) op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
 • Ontwikkelt en draagt zorg voor een nieuw fondsenwervingsplan en jaarplan van de afdeling in overleg met het bestuur en de portefeuillehouder van het district, vertaalt dit plan concreet naar acties, activiteiten, promotiecampagnes en sponsoractie, en bewaakt en toetst de voortgang
 • Draagt bij aan een grotere zichtbaarheid van het Rode Kruis in de kernen
 • Draagt zorg voor uitstekende interne en externe communicatie
 • Is verantwoordelijk voor fondsenwerving en subsidieaanvragen
 • Coördineert en is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse collecte in de kernen
 • Signaleert en reageert op kansen
 • Wisselt kennis en ervaringen uit met andere afdelingen binnen het district

 

Functie-eisen:

 • HBO werk en denkniveau
 • Onderschrijft de gedragscode en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
 • Heeft affiniteit met fondsenwerving & communicatie, beschikt over kennis/kunde op dit terrein
 • Beschikt over een relevant lokaal netwerk op het gebied van Fondsenwerving & Communicatie
 • Is communicatief vaardig en kan helder coördineren, adviseren en uitleg geven aan collega-bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring en kennis van het werken met/in een vrijwilligersorganisatie
 • Is een enthousiaste, ondernemende, innovatieve, betrouwbare, enthousiasmerende en motiverende persoonlijkheid
 • Kan uitstekend samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat

 

Wij bieden: 

Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een kans om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving, reis- en onkostenvergoeding en verzekering.

Reacties:
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met CV naar het team Werving en Selectie, vacatures.utrecht@rodekruis.nl.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Bolta, voorzitter districtsbestuur, tbolta@rodekruis.nl

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl