Word vrijwilliger Doneer

Bestuurslid Hulpverlening (vrijwillig) Portefeuille Goed Voorbereid, Educatie & Voorlichting, Projecten

Locatie: Rode Kruis District Midden-en West-Brabant, Nederland
Tijd: 5-8 uur per week
Type: Bestuursfunctie
Solliciteer nu

Het Rode Kruis in Nederland kent 21 districten waarbij het districtsbestuur de rol heeft toezicht te houden op de uitvoering van de hulpverlening en een belangrijke rol speelt als stevige sparringpartner voor de districtsmanager. Binnen het district werken beroepskrachten onder leiding van de districtsmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hulpverlening. 
Het Rode Kruis wil dat iedereen zoveel mogelijk zichzelf en elkaar kan helpen in een noodsituatie. Het Rode Kruis heeft daarom diverse activiteiten ontwikkeld om voorbereid te zijn op noodsituaties en om noodsituaties te voorkomen. Denk daarbij aan voorlichting, educatie, workshops. Voor het bestuur in district Midden- en West-Brabant zijn we op zoek naar een:  

Bestuurslid Hulpverlening
Portefeuille Goed Voorbereid, Educatie & Voorlichting, Projecten

Wat ga je doen?

 • Je geeft richting aan het bestuur op het gebied van de betreffende activiteiten zoals vastgesteld in de landelijke strategie; 
 • Je bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van het districtswerkplan voor wat betreft de activiteiten
 • Je bent op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de betreffende activiteiten;
 • Je ziet periodiek toe op gerealiseerde prestaties met betrekking tot kwaliteits-, veiligheids- en continuïteitsdoelstellingen in de uitvoering van de hulpverlening in het district;
 • Je draagt mede zorg voor het onderhouden van contacten en netwerken met gemeenten en organisaties (binnen het sociaal domein) en schept kansen om activiteiten op te zetten.


Wie ben jij?

 • Je bent verbindend, enthousiasmerend en een echte teamplayer; 
 • Je hebt bestuurlijke ervaring en weet strategisch niveau naar tactisch niveau te vertalen;
 • Je beschikt bij voorkeur over een lokaal netwerk op het gebied van hulpverlening;
 • Je bent ondernemend en denkt in kansen en mogelijkheden;
 • Je bent spreekbuis van het district voor bestuurlijke gremia;
 • Je wordt blij van vrijwilligerswerk en zet je graag belangeloos voor onze organisatie in;
 • Je bent woonachtig binnen het district en bent gemiddeld 4-8 uur per week beschikbaar.


Wat bieden wij?

 • Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een bijzondere organisatie;
 • Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk met vrijheid om je portefeuille vorm te geven;
 • Een team van collega’s dat bestaat uit ervaren bestuurders;
 • Een team dat ondersteunt in het uitvoeren van de plannen;
 • Een vergoeding van gemaakte reis- en onkosten;
 • (Online) trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie.

Interesse? 

Vragen over deze functie kun je stellen aan Tamara Spitters, districtsmanager Midden- en West-Brabant, per mail: tspitters@redcross.nl of telefonisch: 06 38 21 75 53.
Ben je enthousiast en wil je direct reageren? Stuur dan je CV en motivatie naar het Team Vrijwilligersmanagement via tvm.zuid@rodekruis.nl of via de knop “Solliciteer nu”.

Het Rode Kruis heeft als missie menselijk lijden te verlichten, leven en gezondheid te beschermen en menselijke waardigheid hoog te houden, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. Om dit waar te maken handelen miljoenen vrijwilligers wereldwijd volgens dezelfde zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis werken volgens het ‘do no harm’-principe en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. De afgelopen jaren zijn de omvang en intensiteit van hulpverlening vanuit het Rode Kruis enorm gegroeid, wat heeft geleid tot een, nog steeds, sterk veranderende organisatie.  Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl

Solliciteer nu

Tamara Spitters via 06 38 21 75 53