Bestuurslid Noodhulp District Zuid-Holland Zuid

Bestuurslid Noodhulp District Zuid-Holland Zuid

Geplaatst op: 4 oktober 2018

Locatie: District Zuid-Holland Zuid, Zuid-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Uitdagende ontwikkelingen

Bent u thuis in het veiligheidsdomein, werkt u bij een van de hulpdiensten of aanpalende terreinen, of bent u hier als vrijwilliger actief? Volgt u de ontwikkelingen op dit terrein en heeft u een beeld hoe het Rode Kruis zich hier als Noodhulporganisatie nog beter kan manifesteren? U heeft visie, een overall view, en koppelt die graag aan de praktijk en de mensen die hier uitvoering aan geven? Dan willen wij u van harte uitnodigen te solliciteren als vrijwilligers op de functie van bestuurslid Noodhulp van het district Zuid- Holland- Zuid, een van de 25 districten van het Rode Kruis.

Algemeen

Als bestuurslid Noodhulp maakt u deel uit van het districtsbestuur Zuid- Holland- Zuid. Het bestuur bestaat uit 7 leden en is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Met elkaar geeft u invulling aan de strategie van het Rode Kruis. Het onderdeel Noodhulp is enorm in ontwikkeling, wat maakt dat er grote uitdagingen en kansen liggen, zowel binnen het Rode Kruis, als daarbuiten. Vanuit uw bestuurlijke functie, zoekt u aansluiting bij de Rode Kruis-afdelingen en externe organisaties (veiligheidsregio) in het district om Noodhulp zo goed mogelijk neer te zetten. Het betreft een onbetaalde functie waarbij u rekening moet houden met een tijdsinvestering van ca. 8-10 uur per week. U wordt bij uw taak door verschillende beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund.

 

Taken

 • Is binnen de veiligheidsregio aanspreekpunt voor lokale overheden op bestuurlijk niveau als het gaat om o.a. Noodhulpteam en Bevolkingszorg ;
 • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van Noodhulp overeenkomstig de kaderstelling Noodhulp, Evenementenhulp, Bevolkingszorg, Verbindingsdienst .
 • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten;
 • Ziet toe en stuurt op de kwaliteit van uitvoering van taken/activiteiten en draagt zorg voor uniforme werkwijzen en protocollen;
 • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn;
 • Informeert het districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af;

 

Profiel

 • Heeft kennis van of interesse in het gebied van noodhulp;
 • Is in staat over de grenzen heen te kijken, zowel die van het district als die van de kerntaak;
 • Heeft gevoel voor veranderende organisaties en beschikt over overtuigingskracht;
 • Kan goed werken in teamverband en is een echte netwerker
 • Is in staat mensen te verbinden;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in bestuurlijke functies;
 • Kan zijn weg vinden in complexe organisaties;
 • Communiceert helder in woord en geschrift en weet anderen te enthousiasmeren.

 

Interesse?

Is uw interesse gewekt, dan kunt u uw CV met motivatie sturen  aan Rosa Kappe;  RKappeBliek@redcross.nl Voor  nadere informatie kunt u terecht bij de huidige portefeuillehouder Maylie van den Akker : 06-10285653 . Voor meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis kunt u terecht op www.rodekruis.nl.


Maylie van den Akker via 06-10285653

 

Samen maken we een verschil