Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Communicatie Noord-Holland Noord

Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Communicatie Noord-Holland Noord

Geplaatst op: 16 november 2017

Locatie: Noord Holland noord, Noord Holland
Tijd: Onbepaald
Type: bestuursfunctie

Anja Posthuma de Boer, 06-30386435

Solliciteer nu

Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Communicatie District Noord-Holland Noor

Uitdagend, zinvol

Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan het district? Kunt u beleid maken, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis gemiddeld 8 per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Wilt u het Rode Kruis in Noord-Holland Noord op de kaart zetten? Dan nodigt het Rode Kruis u van harte uit om bestuurslid vrijwilligersmanagement en communicatie te worden in district Noord-Holland Noord.
Het bestuurslid vrijwilligersmanagement en communicatie maakt deel uit van het districtsbestuur Noord-Holland Noord. Het districtsbestuur bestaande uit in totaal 7 leden, is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Samen met de collega bestuursleden geeft het bestuurslid vrijwilligersmanagement en communicatie invulling aan de nieuwe strategie.

Organisatie

Het Rode Kruis heeft haar vrijwilligersorganisatie parallel aan de veiligheidsregio’s georganiseerd. Het district Noord-Holland Noord kent 10 afdelingen en betreft het gebied van Castricum t/m Texel. Vanuit de afdelingen zetten vrijwilligers zich in voor de samenleving.

Wat ga je doen?

• Je werkt samen met de aan het district verbonden vrijwilligersmanager aan het ontwikkelen / implementeren van vrijwilligersbeleid en een integraal communicatieplan voor het district;
• Onderhoudt contacten met de bestuurders en coördinatoren van de afdelingen van het district;
• Onderhoudt contact met de diverse projectteams en helpdesk binnen het district en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking;
• Stimuleert teams de kwaliteit (van de inzet) van de vrijwilligers op peil te houden
• Stimuleert de werving van nieuwe (jonge) vrijwilligers ;
• Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van vrijwilligersmanagement;
• Participeert in het veranderproces van het district.

Wij zoeken iemand die:

• deskundigheid en ervaring op het gebied van Human Resources heeft
• ervaring heeft met social media
• bij voorkeur ervaring heeft met het werken in een praktische bestuurlijke functie (“denkende doener”
• een teamspeler is en in staat is om mensen met elkaar te verbinden
• beleidsmatig inzicht heeft en in staat is over de grenzen van de portefeuille te kijken
• veranderingsprocessen kan begeleiden en beschikt over overtuigingskracht

Wat kunnen wij u bieden?

De voldoening dat u iets kunt betekenen voor de maatschappij is voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer. Maar naast het vrijwilligerscontract, vrijwilligersverzekering en een goede regeling voor onkostenvergoeding geeft het Rode Kruis ook de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. Het districtsbestuur streeft naar een grote diversiteit op het gebied van geslacht, afkomst e.d.

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Bent u enthousiast en wilt u direct reageren dan kunt u uw motivatie en CV sturen via de button.
Voor nadere informatie en toelichting kunt u ook bellen met Anja Posthuma de Boer, Vrijwilligersmanager Noord-Holland Noord, 06-30386435

Solliciteer nu

Anja Posthuma de Boer, 06-30386435

Samen maken we een verschil