Bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen (vrijwillig)

Bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen (vrijwillig)

Geplaatst op: 18 juli 2019

Locatie: Hollands-Midden, Zuid-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Het Rode Kruis in Nederland bestaat uit 24 districten. In het district Hollands Midden – een gebied dat loopt van Katwijk via Leiden en Gouda naar Schoonhoven – is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiast en deskundig

 

Vrijwillig Bestuurslid

Vrijwilligersmanagement & Opleidingen

 

Wat ga je doen

Als bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen maak je deel uit van het districtsbestuur van Hollands Midden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf collega vrijwilligers. Samen met de afdelingen en hun vrijwilligers zorgt het bestuur ervoor dat het Rode Kruis en onze diensten in ons district goed bekend zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit van onze hulpverlening in orde is en dat wij voor vrijwilligers een fijne organisatie zijn om je voor in te zetten. Dat is waar jij een taak hebt:

 • Je vindt het een uitdaging om het vrijwilligersbeleid in het district naar een hoger niveau te tillen. Je hebt daarvoor regelmatig contact met de afdelingen en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking;
 • Je werkt aan employee branding en werkt nauw samen met de portefeuillehouder communicatie en fondsenwerving en ontwikkelt de communicatiekanalen zoals nieuwsbrief, sociale media, etc.;
 • Ontwikkelt ten behoeve van de afdelingen selectiecriteria voor het aannemen van vrijwilligers en de inzet ervan in kerndiensten en ondersteunende diensten;
 • De afdelingen maken werkplannen en jij bewaakt en toetst de inhoud en voortgang hiervan op het gebied van Vrijwilligersmanagement & Opleidingen;
 • De werkplannen laten o.a. aandacht zien voor de werving van (jonge) vrijwilligers en flexvrijwilligers en de kwaliteit (van de inzet) van de vrijwilligers;
 • Je hebt contact met het Verenigingskantoor dat je inhoudelijke ondersteunt bij het invullen van je functie;
 • Het is een onbetaalde functie die een gemiddelde tijdsinvestering van ca. 8 uur per week vraagt.

 

Wie ben je

Om deze functie goed in te vullen heb je een HR-achtergrond met kennis van Werving & Selectie, Binden & Boeien en heb je ruime ervaring met het werken met vrijwilligers. Dat betekent dat:

 • je weet hoe je mensen met een intrinsieke motivatie kan inspireren en ‘verleiden’; je hebt een antenne voor wat de hedendaagse vrijwilligers motiveert en adviseert de afdelingen hierover;
 • je het een voorwaarde vindt dat onze vrijwilligers respectvol worden behandeld en de begeleiding en de opleidingen krijgen die zij nodig hebben om goed te functioneren;
 • je het belangrijk vindt dat onze vrijwilligers hun taken met plezier verrichten en je open staat voor hun terugkoppeling hierover;
 • je eventuele verschillende belangen goed kan duiden en tegelijkertijd verbindingen met de afdelingen vanuit het district kan creëren;
 • je een teamspeler bent die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden;
 • je in staat bent zowel over de grenzen van je district, als die van je portefeuille heen te kijken;
 • je minimaal HBO denk-/werkniveau hebt;
 • je de grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft.

 

Wat wij bieden
Je onkosten worden vergoed, er zijn opleidingsmogelijkheden en je bent verzekerd via het Rode Kruis. Maar het belangrijkste is misschien wel het gevoel dat je werkt met en voor mensen; het is zinvol, leuk en dankbaar werk waarmee je een verschil maakt en mensen laat groeien.

Interesse?                                                                                                                                  

Voel je je aangesproken en wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV naar Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Heb je nog vragen over de functie? Bel dan Monique Timmermans, 06–5335 7312. Voor meer informatie over het Rode Kruis kan je terecht op www.rodekruis.nl .

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.