Met deze bus haalt Jessica mensen uit het ziekenhuis en brengt hen thuis

Chauffeurs en begeleiders GGD-vaccinatie-ritten (vrijwillig)

Chauffeurs en begeleiders GGD-vaccinatie-ritten (vrijwillig)

Geplaatst op: 17 februari 2021

Locatie: District Midden en West Brabant, Noord-Brabant
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Hulpverlening

Het Rode Kruis speelt ook tijdens de COVID-19- crisis een belangrijke ondersteunende rol in de zorg. Zo ondersteunt het Rode Kruis onder meer met het vervoeren van mensen naar de GGD-vaccinatie-locaties.

Als begeleider of chauffeur begeleid je samen met je collega een hulpvrager. Het gaat hierbij altijd om mensen die zittend vervoerd kunnen worden, niet zelfstandig kunnen reizen en geen andere mogelijkheden hebben voor vervoer waar ze op terug kunnen vallen.

De primaire taak die je hebt is het begeleiden van de persoon, praktisch moet ook één van beide begeleiders het voertuig kunnen besturen. Tijdens het vervoer is er speciale aandacht voor het comfort en de gemoedstoestand van de hulpvrager.

Jouw taak

 • Ons motto is dat we mensen begeleiden ‘van stoel tot stoel’. Daarbij gaan we een stap verder dan bijvoorbeeld een taxi. Dit betekent voor jou als begeleider dat je mensen ook helpt met bijvoorbeeld het opstaan uit de stoel en ze netjes achterlaat op de bestemming.
 • Tijdens het vervoer is er aandacht voor de hulpvrager als persoon. Je bent alert op behoeften en wensen m.b.t. comfort, mentale ondersteuning en de mate van gewenste interactie.
 • De aard van dit werk betekent, dat je regelmatig naast de hulpvrager ook persoonlijke begeleiders (mantelzorgers) vervoert. De begeleiding die je biedt is gericht op de hulpvrager maar menselijkheid en service is ook voor hen zeker het uitgangspunt.
 • Je werkt met werkinstructies en protocollen. Denk aan wijze van vervoer, hygiënisch werken en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze protocollen en werkinstructies zijn van belang om de veiligheid van de hulpvrager maar ook die van jou en je collega te garanderen en de kwaliteit van hulpverlening te waarborgen.

Jouw beschikbaarheid

Er wordt op basis van een rooster gepland. Als vrijwilliger geef je je beschikbaarheid aan en word je ingepland. Het streven is hierbij een belasting van maximaal 2 dagdelen per week. In overleg met jou kan hier natuurlijk van afgeweken worden. We sluiten aan bij jouw beschikbaarheid en stellen ons flexibel op.

We vragen een beschikbaar voor minimaal twee maanden in verband met de continuïteit binnen het project. Onderbreking door bijvoorbeeld vakantie is natuurlijk geen probleem. We zoeken op dit moment ter aanvulling van onze huidige pool vooral mensen die doordeweeks overdag beschikbaar zijn.  We zijn met name op zoek naar vrijwilligers die zich overdag op doordeweekse dagen kunnen/willen inzetten.

Wie zoeken we? 

 • Je onderschrijft de gedragscode en de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit
 • Je behandelt anderen met respect; je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
 • Je werkt volgens geldende procedures en afspraken
 • Je spreekt rustig en verstaanbaar; je vraagt de ander wat deze denkt en vindt; je controleertof de ander jou begrijpt
 • Je helpt je collega en ondersteunt daar waar nodig
 • Een EHBO diploma is een pré

Wat biedt het Rode Kruis? 

 • Deze functie bied je de mogelijkheid om maatschappelijk betekenisvol te zijn, het is zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk.
 • Naast de benodigde briefing vooraf is er ruimte voor het volgen van andere trainingen en bijeenkomsten naar behoefte.
 • Voor nieuwe vrijwilligers is er een welkomtraject waarbij zij het Rode Kruis verder leren kennen.
 • Je bent verzekerd gedurende je inzet voor het Rode Kruis.
 • Er kan een vrijwilligersovereenkomst met je worden afgesloten. Dit is geen verplichting.
 • Het Rode Kruis zorgt voor herkenbare kleding en onkostenvergoeding van je reis naar de opstapplaats.

Geïnteresseerd?

Mail of bel met ons bij interesse. Bellen doe je met Marjolein Bos, projectcoördinator, 06 235 28 418. Mailen kan naar vervoer.brabant@redcross.nl

Voor meer informatie over het Rode Kruis kijk op www.rodekruis.nl

Je kunt je ook aanmelden als Ready2Helper via deze link https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ready2help/


06 23 52 84 18

 


Vacatures tags