Coördinator Communicatie/PR (vrijwillig)

Coördinator Communicatie/PR (vrijwillig)

Geplaatst op: 30 december 2019

Locatie: Harderwijk, gelderland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: bestuursfunctie

De afdeling Harderwijk maakt als één van de ruim 15 afdelingen deel uit van het Rode Kruis District Noord en Oost Gelderland’. De activiteiten van de afdeling zijn gericht op de vier strategische doelstellingen van Het Nederlandse Rode Kruis: het beperken van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid, het vergroten van respect en hulpbereidheid en fondsenwerving en communicatie.

Op dit moment is de groep evenementenhulpverleners ongeveer 20-25 gekwalificeerde personen groot. Deze vrijwilligers worden voornamelijk ingezet voor de EHBO-hulpverlening bij evenementen in en rond de Gemeente Harderwijk.

Voorts worden gecertificeerde cursussen aangeboden aan derden op het gebied van EHBO en Reanimatie e.d. Bij de afdeling zijn erkende RK kader-instructeurs actief.

Wat ga je doen

Zorgt voor begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers communicatie;
Signaleert en inventariseert de behoefte aan vrijwilligers binnen het taakveld;
Geeft leiding aan een communicatieteam. U draagt samen met de andere vrijwilligers van dit team zorg voor o.a. het beheer van de www.rodekruis.nl/harderwijk gezamenlijke folders en posters, vrijwilligers- en fondsenwervingscampagnes, de perswoordvoering en regionale evenementen.

Wij zoeken iemand die

  • Ideeën en meningen in begrijpelijke taal schriftelijk en mondeling kenbaar maken;
  • Contacten kan leggen en onderhouden met anderen;
  • Creatief, analytisch denken en handelen;
  • In teamverband werken;
  • Richting en sturing kan geven aan een groep;

Wij komen graag in contact met een geschikte kandidaat. Daarvoor kunt u mailen naar hrouwhorst@rodekruis.nl of bellen met Henny Rouwhorst-Arends, tel. 06-81271740


Henny Rouwhorst-Arends, tel. 06-81271740