Coördinator Logistiek (vrijwillig)

Coördinator Logistiek (vrijwillig)

Geplaatst op: 26 februari 2019

Locatie: Arnhem, Gelderland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Hulpverlening

Het Rode Kruis, afdeling Arnhem heeft de beschikking over twee Rode Kruis voertuigen. Met deze voertuigen worden mensen en materialen vervoerd van en naar hulpverleningen. De coördinator logistiek is eindverantwoordelijk voor materialen in het magazijn en van de verbindingsdienst. De coördinator maakt, naast de coördinator opleidingen en evenementenhulpverlening, deel uit van het kernteam Afdeling Arnhem.

Verantwoordelijkheden
• Onderhoudt contact met de chauffeurs coördineert bij het maken van het rijschema
• Draagt zorg voor gekwalificeerde chauffeurs
• Draagt zorg voor goede uitvoering van magazijntaken en verbindingsdienst
• Maakt jaarlijks een begroting
• Heeft inzicht in opleidingsbehoefte van de vrijwilligers
• Signaleert knelpunten in de taakuitvoering en werkt mee aan oplossingen
• Regelt randvoorwaarden

Profiel algemeen
• Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit;
• Heeft logistiek inzicht
• Kan plannen en organiseren
• Is oplossingsgericht in denken en handelen
• Kan informatie helder overbrengen
• In bezit van rijbewijs
• Beschikt over sociale vaardigheden
• Kan projectmatig werken

Je hoeft het niet alleen te doen. Je wordt ondersteund door:

• Vrijwilligerscoaches
• Administratieve ondersteuning
• Beroepsondersteuning
• Facilitaire ondersteuning

Plaats in de organisatie:

• Maakt deel uit van het kernteam
• Valt direct onder afdelingsbestuur/manager

Indien je interesse hebt in deze vrijwilligersfunctie, wil je dan jouw schriftelijke sollicitatie e-mailen naar: mbouwmeister@redcross.nl, voorzien van uw cv? Je kunt ook solliciteren door op onderstaande knop te klikken.