Word vrijwilliger Doneer

Coördinator project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (vrijwillig)

Geplaatst op: 3 mei 2021
Locatie: Groningen, Groningen
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coördineren, Hulp aan vluchtelingen, Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Voor het district Groningen

Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulpverleningsorganisatie wereldwijd. Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in voor mensen in kwetsbare posities, met als doel het voorkomen en verzachten van menselijk lijden. 

In Nederland zijn diverse regelingen getroffen voor de zorg voor ongedocumenteerde migranten. Niettemin ervaren ongedocumenteerde migranten en zorgverleners barrières bij de toegang en continuïteit van zorg aan ongedocumenteerden. Het Nederlandse Rode Kruis zet zich in om deze drempels zoveel mogelijk te verminderen. 

Het Nederlandse Rode Kruis is in 2014 gestart met het project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM). Het project OOM startte in 2015 in de regio Groningen met een lokaal vrijwilligersteam, aangestuurd door de projectleider OOM van de afdeling Migratie & Restoring Family Links van het verenigingskantoor in Den Haag. Het project OOM bestaat nu vijf jaar en blijft zich aanpassen aan de noden van ongedocumenteerde migranten in Nederland. 

Het Rode Kruis zoekt een vrijwillige coördinator OOM in de regio Groningen die actief wil bijdragen aan de verbetering van de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio. Als coördinator OOM ben je de spil in het vrijwilligersteam OOM in de regio Groningen. Het afgelopen jaar zijn door corona veel projecten opgeschort of tijdelijk stilgezet. De komende periode zullen wij ons richten op het herstarten van Life Skills workshops aan ongedocumenteerde migranten bij onze partnerorganisatie, en het bieden van tandartsenondersteuning aan ongedocumenteerden. De coördinator speelt hier ook een grote rol in en ondersteunt het vrijwilligersteam tijdens het werven, trainen en geven van deze workshops. De coördinator is het aanspreekpunt van zowel de projectleider, als de vrijwilligers en zorgverleners, en is daarom cruciaal in het bevorderen van de zorgcontinuïteit in de regio Groningen. 

Als voorbereiding op de inhoudelijke en praktische uitvoering van de vrijwilligersfunctie ontvang je verschillende trainingen van het Rode Kruis. Je werkt minimaal 8 tot 12 uur per maand, afhankelijk van de activiteiten en behoeften binnen de regio Groningen, exclusief opleiding. 

Wat zijn je taken? 

 • Monitoren van zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio Groningen
 • Meedenken over verbetering van de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten
 • Volgen van de algemene actualiteiten op het gebied van ongedocumenteerde migranten in Nederland, en specifiek binnen de regio Groningen
 • Coördineren en aansturen van vrijwilligers (werving, training, intervisie) 
 • Contact leggen en onderhouden met netwerkpartners en andere betrokken partijen
 • Adequaat onderhouden van gegevens gericht op het versterken van lokale netwerken, waaronder het ontwikkelen en updaten van een sociale kaart 
 • Organiseren en faciliteren van overleggen met betrekking tot knelpunten en oplossingsrichtingen rond de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio 
 • Inventariseren, analyseren en rapporteren over de knelpunten en oplossingsrichtingen rond de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten binnen de regio Groningen
 • Deelnemen aan trainingen en (intervisie)bijeenkomsten van het project OOM
 • Rapporteren aan de projectleider OOM

Wat bieden wij? 

 • Werkervaring met ongedocumenteerde migranten binnen het Rode Kruis
 • Een opleidingspakket OOM met daarin basistraining, aanvullende trainingen (zoals communicatie en gesprekstechnieken), bijeenkomsten ter inspiratie en verdieping, en tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten 
 • Inhoudelijke ondersteuning van de projectleider OOM
 • Reiskosten- en onkostenvergoeding

Wat zijn de gewenste kwalificaties?

 • HBO/WO werk- en denkniveau 
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Ervaring met migratiethema’s, gezondheidszorg of maatschappelijke opvang
 • Ervaring met leiding geven of aansturen van groepen/vrijwilligers
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek
 • Het vermogen om professionele grenzen te stellen 
 • Flexibel, zelfstandig en proactief
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling); beheersing van de Engelse, Franse en/of Arabische taal is een pré

Wij stellen de volgende eisen:

 • Bereidheid om zich voor minimaal 1 jaar voor 8 tot 12 uur per maand te committeren aan het vrijwilligerswerk voor het project OOM van het Rode Kruis
 • Bereidheid is tot het volgen van het opleidingsplan OOM
 • Commitment aan goede hantering van de Grondbeginselen van het Rode Kruis (menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid) 
 • Het overleggen van identiteitspapieren, een Verklaring Omtrent Gedrag, ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst inclusief de gedragscodes en juiste hantering van het privacyreglement van het Rode Kruis
 • Goede kennis van computer, internet en sociale media
 • Wonend in de omgeving Groningen
 • Bereidheid en mogelijkheid om binnen de regio’s te reizen en landelijke bijeenkomsten in andere steden bij te wonen

Heb je interesse?
Mail dan je cv en motivatie naar Christine Stroes: cstroes@redcross.nl, Projectcoördinator OOM op het verenigingskantoor van het Rode Kruis te Den Haag, of gebruik de knop “Solliciteer nu”.

Voor meer informatie: bel naar: 06-15669985. 

Solliciteer nu

Christine Stroes via 0615669985