Coördinator project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Coördinator project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Geplaatst op: 16 januari 2020

Locatie: Almere, Flevoland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Hulpverlening, coördinatie

Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulpverleningsorganisatie wereldwijd. Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in voor mensen in kwetsbare posities, met als doel het voorkomen en verzachten van menselijk lijden.

In Nederland zijn diverse regelingen getroffen voor de zorg voor ongedocumenteerde migranten. Niettemin ervaren ongedocumenteerde migranten en zorgverleners barrières bij de toegang en continuïteit van zorg aan ongedocumenteerden. Het Nederlandse Rode Kruis zet zich in om deze drempels zoveel mogelijk te verminderen

Wij zoeken een Vrijwillige Coördinator voor het project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM) in de regio Almere voor 16-24 uur per maand, gedurende minimaal 1 jaar.

Het Nederlandse Rode Kruis is in 2014 gestart met het project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM). Het project OOM start in 2015 in de regio Almere met een lokaal vrijwilligersteam, bestaand uit 1 tot 2 coördinatoren en 8 vrijwilligers, aangestuurd door de projectleider OOM van de afdeling Opsporing en Ondersteuning (O&O) van het verenigingskantoor in Den Haag. Het project OOM is een nieuw project van het Rode Kruis, dat de komende 3 jaar verder vorm en inhoud zal krijgen.

Het Rode Kruis zoekt een vrijwillige coördinator OOM in de regio Almere die actief bij wil dragen aan de verbetering van de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio. Als coördinator OOM bent u de spil in het vrijwilligersteam OOM in de regio Almere. De voornaamste taak is om samen met de betrokken projectleider, vrijwilligers, migranten, zorgverleners, en andere betrokken partijen te zoeken naar manieren om de zorgcontinuïteit in de regio Almere te verbeteren.

Als voorbereiding op de inhoudelijke en praktische uitvoering van de vrijwilligersfunctie ontvangt u verschillende trainingen van het Rode Kruis. U werkt minimaal 8 tot 16 uur per week, afhankelijk van de activiteiten en behoeften binnen de regio Almere, exclusief opleiding.

Wat zijn uw taken?

§ Contact leggen en onderhouden met netwerkpartners en andere betrokken partijen die betrokken zijn bij de hulp en zorg aan ongedocumenteerde in Almere/Flevoland, waaronder opvangorganisaties, NGO’s, medische zorgorganisaties en autoriteiten. Adequaat onderhouden en versterken van lokale netwerken.

§ Coördineren en aansturen van vrijwilligers voor de bemanning van het wekelijkse medische spreekuur en het tandartsenspreekuur (eens per twee maanden).

§ Organiseren en faciliteren van het Breed Stedelijk overleg Ongedocumenteerden, eens per kwartaal, met tot doel oplossingen te zoeken voor knelpunten in de zorg en hulp aan ongedocumenteerde migranten in Almere/Flevoland.

§ Deelnemen aan trainingen en (intervisie)bijeenkomsten van het programma Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

§ Volgen van de algemene actualiteiten op het gebied van ongedocumenteerde migranten in Nederland, en specifiek binnen de regio Flevoland.

§ Rapporteren aan de projectleider.

Wat bieden wij?

§ Werkervaring met ongedocumenteerde migranten binnen het Rode Kruis

§ Een opleidingspakket OOM met daarin basistraining, aanvullende trainingen (zoals communicatie en gesprekstechnieken), bijeenkomsten ter inspiratie en verdieping, en 2- maandelijkse intervisiebijeenkomsten

§ Inhoudelijke ondersteuning van de projectleider OOM

§ Reis- en onkostenvergoeding

Wat zijn de gewenste kwalificaties?

§ HBO/WO werk- en denkniveau

§ Goede communicatieve en sociale vaardigheden

§ Ervaring met migratieproblematiek, gezondheidszorg of maatschappelijke opvang

§ Ervaring met leiding geven of aansturen van groepen/vrijwilligers

§ Het vermogen om professionele grenzen te stellen

§ Flexibel, zelfstandig en proactief

§ Goede beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling)

Wij stellen de volgende eisen:

§ Bereidheid om zich voor minimaal 1 jaar te committeren aan deze vrijwilligersfunctie

§ Volgen van het opleidingsplan, gemiddeld 24 uur per jaar

§ Commitment aan de hantering van de Grondbeginselen van het Rode Kruis

§ Kunnen werken met een laptop en internet/sharepoint

§ Wonend in de omgeving Almere/Flevoland

§ Bereidheid en mogelijkheid om binnen de regio te reizen

Heeft u interesse? Mail dan uw CV en motivatie naar Carolien Pronk: CPronk@redcross.nl, projectleider OOM op het verenigingskantoor van het Rode Kruis te Den Haag. Voor meer informatie belt u naar: 0612140974.

Heb je belangstelling?

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? E-mail ons jouw CV en jouw motivatie en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.


Info: 0612140974

 


Vacatures tags