Coördinator werkgroep Noodhulp Súdwest-Fryslân

Coördinator werkgroep Noodhulp Súdwest-Fryslân

Geplaatst op: 20 februari 2018

Locatie: Sneek, Friesland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coordinatie

Het Rode Kruis afdeling Súdwest-Fryslân verzorgt de eerste hulpverlening bij veel evenementen en activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan diverse sportevenementen, de Elfstedentocht op de fiets en Sneekweek. Onze vrijwillige hulpverleners worden ingezet op EHBO posten en in mobiele teams. Tijdens deze evenementen en activiteiten is er een nauwe samenwerking tussen de vrijwilligers van de werkgroep noodhulp. De werkgroep Noodhulp Súdwest-Fryslân beschikt over 35 hulpverleners die worden opgeleid en getraind om hulpverlening van hoge kwaliteit te leveren. De werkgroep coördinator Noodhulp is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroep. Hij/zij weet andermans talent te benutten en motiveert, informeert en begeleid de vrijwilligers. Voor de werkgroep Noodhulp Súdwest-Fryslân zoekt het Rode Kruis een vrijwillige werkgroep coördinator.

Profiel

 • Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit;
 • Kan zich conformeren aan de Gedragscode van het Rode Kruis;
 • Heeft affiniteit met EHBO, hulpverlening bij evenementen en vrijwilligerswerk;
 • Heeft ervaring met leiding geven, coördineren en delegeren;
 • Beschikt overeen heldere communicatiestijl, zowel schriftelijk als woordelijk;
 • Ongeveer 6 uur per week beschikbaar om de functie inhoud te geven.

Functie inhoud

 • Verantwoordelijk voor functioneren van de Werkgroep Noodhulp in Súdwest-Fryslân;
 • Voorzitter van de Werkgroep staf, verdelen van taken en verantwoordelijkheden;
 • Fungeert als aanspreekpunt van de Werkgroep binnen het district Fryslân;
 • Deelnemen (4x per jaar) aan het Districtsoverleg Nood en Evenementenhulpverlening;
 • Samenwerken met de Werkgroep Grootschalige Evenementenhulpverlening van het District Fryslân;
 • Het voeren van evaluatiegesprekken met de vrijwilligers binnen de groep;
 • Het opmaken en uitvoeren van de jaarlijkse begroting van de werkgroep;
 • Maakt deel uit van het afdelingsbestuur en vergadert 6x per jaar.

Wij bieden

 • Een uitdagende leidinggevende vrijwilligers functie;
 • Een enthousiaste ingewerkte werkgroep vanuit Sneek;
 • Een vrijwilligersverzekering en vergoeding voor gemaakte kosten en kilometers;
 • Gratis cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Noor op telefoonnummer 0515 417 869.

Je kunt reageren door een e-mail met CV en motivatie te sturen naar Wiebe Westra (voorzitter) via wwestra@rodekruis.nl.


Meer informatie Peter Noor op telefoonnummer 0515 417 869