Coördinator zoekteams district Utrecht Vrijwilliger voor de periode van een jaar 4-6 uur per week

Coördinator zoekteams district Utrecht Vrijwilliger voor de periode van een jaar 4-6 uur per week

Geplaatst op: 26 augustus 2020

Locatie: Utrecht, Utrecht
Tijd: Projectbasis
Type: Vrijwilligerswerk, Coördinatie

Het helpen van mensen in nood om de hoek- en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid.  

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, veiligheid, eenheid, algemeenheid.  

De opdracht 

In Nederland worden jaarlijks duizenden mensen vermist. Ze worden meestal in korte tijd teruggevonden. Als dit niet het geval, imaakt de politie er een urgente zaak van en intensiveert de zoektochtOmdat dit zoeken arbeidsintensief is, vraagt de Politie daarbij assistentie van het Rode Kruis. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde R2H zoekteams, waarmee in het district Rotterdam een aantal jaren ervaring is opgedaan. Dit tot tevredenheid van zowel de Politie als het Rode Kruis.  

Wat je gaat doen 
  • Je vertaalt de opzet en ervaringen van de zoekteams in het District Rotterdam naar de situatie in het district Utrecht in een projectplanOnderdeel daarvan is de opleiding en training voor teamleiders. Je maakt dit plan in overleg met de coördinator noodhulp van het Rode Kruis en met de politie van de regio’s Utrecht, Flevoland en Midden-Nederland. 
  • Je brengt de landelijke regelingen en kaders voor alarmering in kaart.
  • Je maakt een plan van uitvoering waarin de processtappen zijn opgenomen van alarm tot en met nazorgDe teams zijn vanaf 1 januari 2021 operationeel. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van dit plan en je zorgt ervoor dat zoekteams in 2021 kunnen worden ingezet. Je bewaakt de inzetbaarheid in kwaliteit en kwantiteit. 
  • Je onderhoudt de contacten met de Politie Midden Nederland, de hoofden van het district en de Coördinatoren Noodhulp (de drie veiligheidsregio’s): Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
  • Je evalueert met de Politie de kwaliteit en resultaten van het project.
Jij bent iemand die 
  • Een projectleider is in hart en nieren. Je vindt het aantrekkelijk om een project van de ontwerpfase tot en met de implementatie te realiseren 
  • Kennis heeft van en ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur in een dienstverlenende (vrijwilligers) organisatie. 
  •  Sterk is in het aangaan en onderhouden van contact met opdrachtgevers; in dit geval met de politie. 
  • Je weet mensen te enthousiasmeren en te motiveren. 
Wij bieden  

Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Verzekering en onkostenvergoeding op basis van reëel gemaakte kosten.  

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers met talent en de juiste competenties voor een functie. Ze maakt bij het selecteren geen onderscheid tussen mensen in culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd 

Interesse 

Voor meer informatie over deze vacature kun je op ma, di, wo en do, contact opnemen met Harry Eggens, coördinator noodhulp Utrecht heggens@redcross.nl 06-22792073.  

Solliciteren 

Wij zien je motivatie en CV graag voor 1 oktober tegemoet vacatures.district@rodekruis.nl   

Vermeldt daarbij het vacaturenummer: 2020-022 

Samen maken we een verschil  

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze sollicitatieprocedure. Ze worden altijd beveiligd opgestuurd en opgeslagen.  

 

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl, Facebook en Twitter.


 


Vacatures tags