Districtscoördinator EHBO (vrijwillig)

Districtscoördinator EHBO (vrijwillig)

Geplaatst op: 19 februari 2019

Locatie: District Zeeland, Zeeland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuurslid

Het Nederlandse Rode Kruis heeft haar toekomstvisie en strategie voor 2020 vastgesteld. De organisatie is slagvaardiger gemaakt door de districten in lijn te brengen met de veiligheidsregio’s. Binnen het district vormen de afdelingen met vrijwilligers het fundament van het Nederlandse Rode Kruis.

Wij zoeken voor het district Zeeland een:

District coordinator EHBO (m/v)

 

Algemeen

De districtscoördinator EHBO werkt in opdracht van het districtsbestuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de EHBO-community binnen het district. Hij of zij doet dat in nauwe samenwerking met de EHBO-coördinatoren en/of bestuursleden van de afdelingen, met de portefeuillehouder Eerste Hulp van het districtsbestuur, de accounthouder Eerste Hulp en met de vrijwilligersmanager van het district.

 

Naast het opzetten en onderhouden van de EHBO-community is de coördinator EHBO verantwoordelijk voor het uitrollen en implementeren van EHBO-activiteiten binnen het district.

 

Het Rode Kruis biedt jou de mogelijkheid om ervaring op te doen op het gebied van leidinggeven aan een groep vrijwilligers die zich op hun manier en binnen hun mogelijkheden inzetten voor een ander.

Wil jij meedenken en verantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten van het Rode Kruis? Neem dan contact met ons op als jij je herkent in het onderstaande profiel:

Taken

De vrijwilliger is de schakel tussen de afdelingen, dat betekent dat hij/zij:

 • in afstemming met de bestuurder/portefeuillehouder, accounthouder Eerste Hulp en de vrijwilligersmanager zorg draagt voor een bloeiende EHBO-community;
 • regelmatig contact heeft met de EHBO-coördinatoren van de afdelingen en met de accounthouder Eerste Hulp alsmede met de vrijwilligersmanager en de portefeuillehouder binnen het district om te weten wat de EHBO activiteiten van de afdeling zijn;
 • in nauwe samenwerking met de vrijwilligersmanager de witte plekken invult binnen het district;
 • zorgt voor kennisoverdracht op inhoud met ondersteuning vanuit de beroepsorganisatie;
 • de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling van de afdelingscoördinatoren EHBO binnen het district bevordert. Denk hierbij aan:
  • een eenduidig beleid richting vrijwilligers, cursisten en docenten;
  • overzicht hebben van de opleidingsprogramma’s per afdeling waardoor uitwisseling van (vrijwillige) hulpverleners, (particuliere) cursisten en docenten mogelijk is;
  • inzicht hebben in het (zakelijke) klantennetwerk van de afdelingen om dubbele benaderingen te voorkomen;
  • afdelingen met elkaar koppelen om bijv. logistieke knelpunten op te lossen (denk aan het delen van materiaal en/of opslag).
 • goed op de hoogte is van wat er speelt binnen het district, signaleert witte plekken, opleidingsbehoeften en best practicus;
 • waar nodig contacten legt en onderhoudt met gemeentelijke instanties, hulporganisaties en andere verwante organisaties binnen het district.

 

Profielschets

De districtscoördinator:

 • onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit;
 • heeft kennis van de organisatie en strategie van het NRK, met name op het gebied van EHBO;
 • heeft affiniteit met vrijwilligers en opleidingen;
 • is een verbinder van mensen en afdelingen, weet anderen te inspireren en straalt enthousiasme uit;
 • is in staat om te gaan met weerstanden en meningsverschillen;
 • zorgt ervoor dat zijn/haar kennis over EHBO breed en actueel blijft;
 • beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van EHBO of is in staat dit te realiseren;
 • weet goed gebruik te maken van Social Media;
 • kan ordelijk en systematisch werken;
 • denkt en handelt oplossingsgericht.

 

Jij bent de spin in het web die er voor zorgt dat de opleidingen van het Rode Kruis blijven voldoen aan de kwaliteitseisen en op een eenduidige wijze door de afdelingen binnen het district worden aangeboden.

Wat bieden wij?

Een onkostenvergoeding gebaseerd op de gemaakte kosten, een verantwoordelijke functie met voldoende uitdagingen, de mogelijkheid om jouw netwerk uit te breiden, samenwerking met gedreven collega’s en ondersteuning vanuit de afdeling.

 

Meer informatie en aanmelden

Als u interesse heeft dan kunt per mail uw sollicitatie richten aan het bestuur van Rode Kruis district Zeeland, t.a.v. de Vrijwilligersmanager Cor Bos. cbos@redcross.nl . Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Cor Bos, tel:  06-10501748.