Plaatsvervangend districtscoördinator Evenementenhulp Noord en Midden Limburg

Plaatsvervangend districtscoördinator Evenementenhulp Noord en Midden Limburg

Geplaatst op: 1 juni 2018

Locatie: Noord- en Midden-Limburg, Limburg
Tijd: onbepaalde tijd
Type: coordineren

Plaatsvervangend districtscoördinator Evenementenhulp m/v

Algemeen
De dienstverlening van het Rode Kruis op het gebied van evenementenhulpverlening bestaat uit het leveren van de eerste hulpverlening, de coördinatie van de hulpverlening en indien gewenst de benodigde radiocommunicatienetwerken en ondersteunende materialen.
Het Rode Kruis District Noord- en Midden Limburg bestaat uit 11 locaties: Beesel-Reuver-Offenbeek, Belfeld, Bergen, Echt e.o., Gennep e.o., Horst aan de Maas, Peel en Maas, Roermond e.o., Venlo, Venray en Weert.

Plaats in de organisatie
De districtscoördinator evenementenhulp werkt in opdracht van het districtsbestuur. Hij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de community evenementenhulp binnen het district. Hij doet dat in nauwe samenwerking met de coördinatoren/bestuursleden evenementenhulp van de afdelingen, met de portefeuillehouder Noodhulp van het districtsbestuur en met de vrijwilligersmanager van het district. De districtscoördinator werkt conform de landelijke kaderstelling en ontvangt op landelijk niveau ondersteuning van de accounthouder evenementenhulp.
Naast het opzetten en onderhouden van deze community coördineert hij grotere evenementen die buiten afdelingsgrenzen om gaan. Ook heeft hij een aandeel in het binnenhalen van evenementen.

Taken
• Draagt in afstemming met de Bestuurder/Portefeuillehouder en de Vrijwilligersmanager zorg voor een bloeiende community evenementenhulp.
• Bevordert de onderlinge samenwerking van de afdelingscoördinatoren evenementenhulp binnen het district.
• Is goed op de hoogte van wat er speelt binnen het district, signaleert witte plekken, knelpunten in de taakuitvoering, opleidingsbehoeften en best practices. Doet voorstellen ter verbetering.
• Zorgt voor kennisoverdracht op inhoud en bevordert kennisuitwisseling, adviseert afdelingen en biedt desgewenst ondersteuning door bijvoorbeeld personen vanuit verschillende afdelingen aan elkaar te koppelen.
• Heeft overzicht van de evenementen en evenementenhulp in district en levert input voor de landelijke evenementenkalender.
• Levert een bijdrage aan het opstellen van offertes voor organisatoren van evenementen en aan het ‘naar binnen halen’ van nieuwe evenementen.

Profiel
• Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit.
• Heeft kennis van de organisatie en strategie van het Rode Kruis met name op het gebied van
• evenementenhulp.
• Heeft affiniteit met vrijwilligers.
• Is een verbinder van mensen en afdelingen, weet anderen te inspireren en straalt enthousiasme uit.
• Is in staat om te gaan met weerstanden en meningsverschillen.
• Zorgt ervoor dat zijn kennis over evenementenhulp breed en actueel blijft.
• Beschikt bij voorkeur over het eerste hulp certificaat 4*
• Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van evenementenhulp of is in staat dit te realiseren.
• Weet goed gebruik te maken van Social Media.

Nadere informatie
Voor meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis: www.rodekruis.nl.
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joep Smeets, jmasmeets@rodekruis.nl of 06-29253869.

Interesse
Graag ontvangen wij jouw reactie met motivatie en curriculum vitae via de button.


Joep Smeets, 06-29253869

 

Samen maken we een verschil