Districtscoördinator Events (vrijwillig)

Districtscoördinator Events (vrijwillig)

Geplaatst op: 6 januari 2019

Locatie: Twente, Overijssel
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: coordinatorfunctie

Het Rode Kruis heeft jouw hulp hard nodig! Zonder vrijwilligers zou het Rode Kruis nergens zijn. Zij staan er zodra dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen. Het Rode Kruis is hier om te helpen. Help jij ook mee?

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Voor het districtsbestuur van Twente zoeken we een

Districtscoördinator Events (vrijwilliger)

die op vrijwillige basis gemiddeld 6 – 8 uur per week vrij wil maken om hulp aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken.

Wat ga je doen?

Je werkt in opdracht van de Portefeuillehouder van het districtsbestuur en bent verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een bloeiende Fondsenwerving binnen het district.Je onderhoudt regelmatig contact met de Vrijwilligersmanager, het team Lokale Fondsenwerving vanuit de beroepsorganisatie, de coördinatoren Fondsenwerving van de afdelingen en districtscoördinatoren Fondsenwerving in het land.Bevordert de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling van de afdelingscoördinatoren Fondsenwerving.Legt waar nodig en onderhoudt contacten met gemeentelijke instanties, hulporganisaties en andere verwante organisaties binnen het district.

Wij zoeken iemand die

De grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft en uitdraagt.Affiniteit met vrijwilligers heeftEen verbinder is van mensen en afdelingen, anderen weet te inspireren en enthousiasme uitstraalt.Ervoor zorgt dat zijn kennis van Fondsenwerving bij het Rode Kruis breed en actueel blijft.Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van Fondsenwerving of is in staat dit te realiseren.Goed gebruik weet te maken van social-media

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om fondsenwerving binnen het district vorm te geven. Je werkt in een enthousiast team van collega-bestuursleden. Het Rode Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat je tijdens uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent. Ook verzorgt het Rode Kruis cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie

Geïnteresseerd

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar werving.overijssel@rodekruis.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Marja de Reus, mdereus@redcross.nl, telefoon 06-12828032. Je kunt natuurlijk ook kijken op www.rodekruis.nl

 


Marja de Reus via 06-12828032